Kursadministration

Kurskansli finns i B3:3.
Normala öppettider måndagar 13:30-14:30 samt onsdagar 10-11:30.

Vi administrerar alla kurser som ges av institutionen för farmaci: Våra kurser

Kontakta kursadministrationen på e-post: kursadm@farmaci.uu.se.

Om du behöver komma i kontakt med studievägledningen når du dem via: farmstudievagledning@uadm.uu.se.

Adelina Breitholtz Agneta Ekholm Anne-Britt Stigsdotter
Adelina Breitholtz

Anne-Britt Stigsdotter
Annette Svensson Lindgren Inger Wickstrand
Annette Svensson Lindgren

Inger Wickstrand

Studierektorer

Det finns sju studierektorer på institutionen för farmaci som är ansvarig för varsitt undervisningsområde:

Farmakokinetik
Jörgen Bengtsson
018-471 4848
Farmakoterapi
Ann-Marie Falk
018-471 4357
Klinisk farmaci
Elisabet Nielsen

Kompletteringsutbildningen
Parvaneh Aghazari
018-471 4418

 
Läkemedelsformulering & molekylär galenisk farmaci
Per Larsson
018-471 5396
Samhällsfarmaci & läkemedelsepidemiologi
Charlotta Heijkenskjöld
018-471 4369

Biologiska läkemedel
Greta Hultqvist

Senast uppdaterad: 2023-09-06