Arbetsmiljö

En god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö ska prägla allt arbete vid universitetet och därigenom bidra till en framgångsrik verksamhet. Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande.

Länk till UUs webbsida om arbetsmiljö

Senast uppdaterad: 2021-05-19