Vid institutionen kan du läsa två program på grundnivå
Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet.

På avancerad nivå erbjuder institutionen flera program.
Masterprogram i Biologiska läkemedel, Masterprogram i Läkemedelsanvändning, Masterprogram i Läkemedelsmodellering, Masterprogram i Läkemedelsutveckling samt Magisterprogram i Klinisk Farmaci.

Det finns även en kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen.

Institutionen har också fristående kurser samt kurser för doktorander.

Vad vill du lära dig om läkemedel?

Hur läkemedel verkar, hur de tillverkas, hur de används både på individnivå och samhällsnivå eller något helt annat? Du kommer att hitta ett lämpligt utbildningsprogram eller en kurs hos oss i Uppsala!

Hur ser vårt utbud av kurser ut?

  • Vi har ett brett och varierat utbud av fristående och programbundna kurser om läkemedel
  • Vi har kurser både på grund- och avancerad nivå
  • Våra kurser uppdateras ständigt med nya forskningsrön
  • Kurserna leds av välutbildade och erfarna lärare som också är aktiva forskare
  • Undervisningen utförs av professorer, lektorer och adjunkter samt forskare och doktorander från forskargrupperna.
  • Många kurser har även externa gästföreläsare från läkemedelsindustrin, myndigheter och från andra delar av samhället.
  • Vad gör en apotekare eller en receptarie?

  • Apotekar och receptarieprogrammet på Uppsala universitet

  • Apotekarstudenten Helena berättar om Apotekarprogrammet

Senast uppdaterad: 2022-11-23