Om institutionen

Institutionen består av fem forskargrupper och två forskningsplattformar och är en del av farmaceutiska fakulteten på Uppsala univeritet.

Institutionen erbjuder flera kurser på grundnivå och avancerad nivå inom ämnena galenisk farmaci, samhällsfarmaci, läkemedelsepidemiologi, farmakoterapi och farmakokinetik/farmakodynamik. Kurserna är avsedda för studerande som ännu ej avlagt examen men vi erbjuder också kurser för yrkesverksamma. Kombinationen av grundläggande och avancerade kurser gör det möjligt att få såväl en vetenskaplig grund som en spetskompetens i farmaci. För en kursöversikt, se Utbildning.

Institutionen erbjuder forskarutbildning i ämnet farmaceutisk vetenskap på avancerad nivå. Läs mer om forskarutbildning vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet på sidan Vill du bli doktorand i medicin eller farmaci.

Institutionens forskning är fokuserad på läkemedelsformulering, rationell läkemedelsanvändning samt farmakokinetik och farmakodynamik. Forskningen sker i en rad forskargrupper, varav flera internationellt framträdande. Institutionens lärare och forskare äger en unik samlad akademisk kompetens i Sverige och institutionen för farmaci har därmed en nyckelroll för utvecklingen av de farmaceutiska disciplinerna i Sverige. För en översikt av våra forskningsprogram, se Forskningsområden.

Senast uppdaterad: 2022-10-12