Nyheter från Institutionen för farmaci

Per Arturson tilldelas Rudbecksmedaljen

2018-12-13

Per Artursson, professor i läkemedelsformulering vid institutionen för farmaci, tilldelas

Uppsala universitets Rudbecksmedalj 2018.

Per Artursson var redan tidigt i sin karriär en pionjär i utvecklandet av cellmodeller för att studera läkemedelsabsorption från mag-tarmkanalen med Caco-2-celler, metoder som senare blivit självklara principer inom läkemedelsindustri och akademisk forskning. Per Artursson har också varit central för forskningen om transportproteiner, deras roll för upptag av läkemedel i tarm och lever samt samspelet mellan dem och läkemedelsnedbrytande enzymer.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12