Nyheter från Institutionen för farmaci

Alexandra Teleki och AstraZeneca välkomnar SSF Industridoktorand

2023-10-25

Med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning tar Alexandra Teleki, forskare i läkemedelsformulering, och AstraZeneca nästa viktiga steg i arbetet att med nanoteknik utveckla en ny och effektiv behandling mot inflammatorisk tarmsjukdom.

Alexandra Teleki, Uppsala universitet

Farmaceutiska fakulteten gratulerar Alexandra Teleki, docent och universitetslektor vid Institutionen för farmaci och en av 13 svenska forskare som beviljas Stiftelsen för Strategisk Forsknings anslag för ett Industridoktorandprojekt 2023. Med programmet stödjer SSF excellent forskning som främjar korsbefruktning mellan akademi och industri, och doktoranden kommer att dela sin tid mellan Uppsala universitets Biomedicinskt Centrum och AstraZenecas site i Mölndal.

– Det inspirerar att bli utvald i ett så betydelsefullt sammanhang där jag kommer att dela handledarskap för doktoranden med Rebecca Fransson, Associate Principal Scientist vid AstraZeneca. Det kommande projektet, Målinriktad leverans för behandling av mag- och tarmsjukdomar, är ett viktigt led i vårt pågående arbete att bana väg för bättre verktyg för diagnostik och behandling av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, säger Alexandra Teleki.

Alexandra Teleki, Uppsala universitet
Alexandra Teleki, Uppsala universitet

Inflammation i mag-tarmkanalen – vilket omfattar ulcerös kolit och Crohns sjukdom – är historiskt främst förekommande i Europa och Nordamerika, men sprider sig nu i bland annat Asiatiska länder. Det är en komplex sjukdom där förloppet varierar mellan individer, vilket bidrar till att vården alltjämt saknar effektiv behandling. Med ett ERC Consolidator Grant om två miljoner euro leder Alexandra Teleki sedan tre år även ett internationellt projekt med fokus på en nanopartikel vars egenskaper gör den till ett lovande verktyg i arbetet.

– Den partikel vi arbetar med är både enkel att producera och flexibel i sin struktur. Vår ambition är att den ska kunna transportera läkemedlet genom barriärer i tarmen, vidare till den inflammerade vävnaden och väl framme vid målet frisätta substanserna. Vi ska inom ramarna för vårt nya projekt också studera hur effektiv metoden är i modeller som efterliknar ulcerös kolit och Crohns sjukdom, och når vi hela vägen är vår ambition att bidra till en effektiv behandling mot inflammatorisk tarmsjukdom med färre biverkningar och ökad livskvalitet för patienterna.

FAKTA

  • Stiftelsen för Strategisk Forsknings program har sedan starten 2014 resulterat i drygt 120 industridoktorander
  • Doktoranden påbörjar sitt arbete vid Farmaceutiska fakulteten/Lab Teleki och AstraZeneca år 2024.
  • Alexandra Teleki leder år 2021–2025 även Projekt MAGNETO med finansiering av European Research Council om 2 miljoner euro.

MER INFORMATION

KONTAKT

Alexandra Teleki, forskare
Institutionen för farmaci
alexandra.teleki@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, Teleki Lab

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12