Nyheter från Institutionen för farmaci

Ny studie ska hjälpa ukrainska flyktingar i behov av vård

2023-10-11

I en pågående enkätstudie kartläggs ukrainska flyktingars upplevelser av att söka och få medicinsk vård i Europa. ”Nu behöver vi allmänhetens hjälp att sprida enkäten via sociala media. Det är en liten insats som kommer att göra stor skillnad för människor i nöd” säger Nataliia Khanyk, gästforskare vid institutionen för farmaci.

Enkät om Ukrainska flyktingars upplevelse av att söka vård i EU
För spridning: Enkät om Ukrainska flyktingars upplevelse av att söka vård i EU

Just nu befinner sig många miljoner människor från Ukraina på flykt i Europa av vilka tiotusentals söker sitt skydd i Sverige. Redan dagar efter Rysslands invasion aktiverade EU det massflyktsdirektiv som bland annat ger rätt till medicinsk hjälp. Men hur ser verkligheten ut för de personer som behöver vård i det land de vistas i?

– I en pågående enkätstudie kartlägger vi de Ukrainska flyktingarnas upplevelser av att söka och erhålla medicinsk vård i EU-länder. Vi identifierar de utmaningar de möter vid både akuta och icke akuta behov, liksom tillgången till receptbelagda läkemedel. Vårt mål är att på sikt ta fram rekommendationer som ger vägledning åt såväl flyktingar som vårdorganisationer, säger Nataliia Khanyk, docent vid Danylo Halytsky Lviv National Medical University och gästforskare vid Uppsala universitet.

Enkäten som är publicerad online är helt anonym och tar cirka 5-7 minuter att besvara. Frågorna täcker en rad aspekter på vården och dess tillgänglighet: Vilka språk erbjuds information på? Vilka kötider och avgifter råder? Och vilka erfarenheter finns av de olika vårdavdelningarna? Enkäten omfattar både fasta och öppna svarsalternativ.

Nataliia Khanyk, Farmaceutiska fakulteten
Nataliia Khanyk, Farmaceutiska fakulteten

– Projektet är ett samarbete mellan forskare i fem europeiska länder inklusive Ukraina, och vi har stora förhoppningar på att vårt initiativ ska göra en reell skillnad. Vår främsta utmaning är att nå ut med enkäten till alla från Ukraina som befinner sig på flykt i Europa – och här har alla som vill hjälpa människor i nöd möjlighet att bidra genom att sprida enkäten vidare via sina sociala medier Dela på X/Twitter • LinkedIn • Facebook. Det är en liten men oerhört värdefull insats, säger Nataliia Khanyk.

Studien utförs inom ramarna för COST ENABLE, ett europeiskt nätverk som samlar forskare, läkare och industripartners i 39 länder med finansiering från EU:s ramprogram Horizon 2020. Till de drivande krafterna hör Björn Wettermark, professor i läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet, som bland annat leder nätverkets grupp för vetenskaplig kommunikation.

– COST ENABLE arbetar sedan 2020 med att identifiera och sprida kunskap om effektiva metoder för ökad följsamhet vid läkemedelsbehandling. Idag utgör vi en väl etablerad organisation med förgreningar i samtliga EU-länder, och ställda inför det exceptionella läge som råder ser vi att vår samlade kompetens kan ha en viktig roll i arbetet att förbättra de förutsättningar som möter människor som är på flykt undan kriget i Ukraina, konstaterar Björn Wettermark.

MER INFORMATION

FAKTA

  • Projektet utförs i samarbete mellan forskare i Polen, Sverige, Ungern, Turkiet och Ukraina. Samtliga är medlemmar i COST ENABLE. 
  • I mars 2022 aktiverade EU massflyktsdirektivet, även kallat direktivet om tillfälligt skydd.
  • Direktivet är del i ett EU-system för nödsituationer som används vid exceptionella omständigheter med massiv tillströmning av personer.
  • De rättigheter som ingår i systemet för tillfälligt skydd omfattar uppehållstillstånd, tillgång till arbetsmarknaden och bostäder, medicinsk hjälp samt tillgång till skola för barn.

KONTAKT

Nataliia Khanyk, gästforskareNataliia Khanyk, gästforskare
Uppsala universitet
Nataliia.Khanyk@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: privat, Pexels

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12