Nyheter från Institutionen för farmaci

Maria Kjellsson ny professor i farmakokinetik

2023-09-06

Nu har institutionen uppnått jämställdhet vad gäller antalet män och kvinnor som är professorer eftersom Maria (Mia) Kjellsson den 29 augusti utsågs till professor farmakokinetik. Vi gratulerar både institutionen och Mia!
Mia har varit anställd vid Uppsala universitet sedan 2002, med ett uppehåll för postdoc 2009-2010. Hon disputerade 2008 med avhandlingen Methodological Studies on Models and Methods for Mixed-Effects Categorical Data Analysis och har sedan 2014 varit verksam som universitetslektor i farmakokinetik, först på institutionen för farmaceutiskt biovetenskap och sedan vid institutionen för farmaci.

- Stort och välförtjänt grattis till utnämningen, Mia! För de som inte vet, vad går din forskningProfessor Maria Kjellsson. ut på?
- Mitt forskningsintresse är diabetes och sjukdomar som är relaterade till diabetes. Jag har framför allt intresserat mig för typ 2 diabetes, även kallat vuxendiabetes. Tillsammans med Mats Karlsson, leder jag den forskning som vi gör i området och vi använder s.k. mixed-effects modeller för att undersöka, beskriva och kvantifiera olika tidsvarierande aspekter av sjukdomar, både sjukdomsförlopp och behandlingseffekter.
​Vi använder farmakometriska modeller för att förstå farmakokinetiken för t ex antidiabetesläkemedel och farmakodynamik för biomarkörer på kort till medellång sikt, för att kunna avgöra vad som är den bästa behandlingen. Under de senaste åren har vi fokuserat mer på faktorer som förutsäger att man får sjukdome, t.ex. fetma och rökning samt uppkomsten av komplikationer, t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och nedsatt njurfunktion och överlevnad.

- Engagerar du dig i fler forskningsområden?
- Jag arbetar även tillsammans med Andrew Hooker och Mats Karlsson med att utveckla nya sätt att analysera icke-kontinuerliga data, för att bättre kunna beskriva sjukdomsförlopp, karaktärisera koncentrations-effektsamband med högre säkerhet och för att kunna simulera kliniska prövningar som avspeglar verkligheten.
Under min postdoc forskade jag inom TBC och jag har fortfarande vissa samarbeten med bl a Elin Svensson där vi jobbar för att stödja utveckling av nya läkemedel och optimera behandling av bland annat TBC för barn.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12