Nyheter från Institutionen för farmaci

Högsta betyg till Cerebrovascular Biology 2023

2023-08-18

”Fantastisk vetenskap i en Fantastisk miljö” och ”Oerhört framgångsrik” är några av betygen som delas ut till Cerebrovascular Biology 2023: Den internationella konferensen som i sena juni tog 360 forskare med fokus på sjukdomar i hjärnans blodkärl till Uppsala universitet och Farmaceutiska fakulteten.

Cerebrovascular Biology 2023 samlade 360 deltagare från fem kontinenter
Cerebrovascular Biology 2023 samlade 360 forskare från fem kontinenter

Irena Loryan och Margareta Hammarlund-Udenaes i arrangörsgruppen, hur fick Uppsala förtroendet att arrangera Cerebrovascular Biology 2023?
– Sjukdomar i hjärnans blodkärl är oerhört allvarliga, inte minst i Sverige där de utgör den tredje vanligaste dödsorsaken. Samtidigt gör den internationella vetenskapen stora och viktiga framsteg, även här vid Uppsala universitet där flera forskargrupper arbetar vid fältets absoluta framkant, och det var medlemmarna i International Brain Barriers Society (IBBS) som röstade fram oss till arrangörer.

Vilken respons har deltagarna gett på sommarens konferens?
– Uteslutande positiv! Robert Thorne som är ordförande i IBBS konstaterade att den var ”oerhört framgångsrik med mängder av höjdpunkter, motiverande patientperspektiv och utmärkta samtal”. En representant för Universitetet i Bern tackade oss för ”fantastisk vetenskap i en fantastisk miljö”. Det är beröm som betyder mycket då en framgångsrik konferens av det här slaget genererar ovärderlig goodwill för det arrangerande universitetet.

På plats i Uppsala Konsert & Kongress
På plats i Uppsala Konsert & Kongress

Vad placerade ni i vetenskapligt fokus för mötet?
– Vi valde att bygga ett program som täckte hela spektrat från tidig preklinisk forskning till nya behandlingsmöjligheter, vilket uppenbart väckte fältets intresse. När konferensen inleddes på Uppsala Konsert & Kongress hade vi 360 deltagare från fem kontinenter i lokalen och fick hämta extra stolar för att ge alla sittplats. Överlag höll de presentationer och diskussioner vi tog del av absolut högsta kvalitet, inte minst de med fokus på möjligheter och utmaningar kring tillförsel av stora läkemedelsmolekyler till hjärnan.

Vilka ytterligare värden tar ni med er från Cerebrovascular Biology 2023?
– Bland annat tillfället att presentera vår egen forskning liksom mötet med en delegation från Tokushima University som uttryckt önskemål om att få besöka Farmaceutiska fakulteten och som vi nu förbereder ett fortsatt samarbete med. Även våra juniora forskare deltog aktivt med posterpresentationer och en middag för de yngre konferensdeltagarna.

Arrangörsgruppen vid Cerebrovascular Biology 2023
Nöjd arrangörsgrupp vid Cerebrovascular Biology 2023

Vad mer hann de långväga gästerna uppleva av Uppsala?
– Genom att vi förlade konferensen i direkt anslutning till midsommarhelgen valde 100 av deltagarna att förlänga sin vistelse i Uppsala ytterligare några dagar, så vi tog med dem på lunch i Odinsborg följt av traditionsenligt midsommarfirande i Gamla Uppsalas Disagård vilket uppskattades mycket. Vi hade också en trevlig middag i Uppsala Slott där Gustav Vasa och hustru Margareta Leijonhufvud gjorde entré - och fick ställa upp på en hel del selfies innan de tilläts göra sorti.

Hur ska International Brain Barriers Society överträffa sommarens konferens?
– Härnäst möts vi i Ann Arbor och University of Michigan som, liksom Uppsala universitet, fått förtroendet tack vare sitt vetenskapliga renommé, sina många profiler inom fältet och att de erbjuder en spännande inramning, så vi är helt övertygade om att de kommer att skapa ett mycket givande möte!

FAKTA

  • Konferensen Cerebrovascular Biology 2023 ägde rum 18-22 juni i Uppsala.
  • Uppsala universitet fick förtroendet att stå värd för konferensen i samband med Cerebrovascular Biology 2019 som ägde rum i Miami (USA).
  • Bland de forskare från Uppsala universitet som föreläste vid Cerebrovascular Biology 2023 återfinns Christer Betsholtz, Anna Dimberg och Dag Sehlin – samt Irena Loryan som föreläste vid Satellite Symposium Signal Transduction at the Blood-Brain Barriers.

MER INFORMATION

KONTAKT

Margareta Hammarlund-Udenaes, Professor em.
Institutionen för farmaci
Margareta.Hammarlund-Udenaes@farmaci.uu.se

Irena Loryan, Forskare
Institutionen för farmaci
Irena.Loryan@farmaci.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Irena Loryan m fl

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12