Nyheter från Institutionen för farmaci

Farmaceutiska fakulteten avancerar på globala rankingar

2023-08-02

I QS World University Ranking 2024 klättrar Uppsala universitet ytterligare tio placeringar och intar plats 24 i världen i kategorin Pharmacy and Pharmacology. Även sett till enskilda forskare är årets rankingar inspirerande läsning för Farmaceutiska fakulteten, där bland annat Anna Orlova och Ola Söderberg äntrar listan över de främsta inom sina fält.

Forskare vid Farmaceutiska fakulteten
Anna Orlova, Ola Söderberg, Lena Friberg, Mats Karlsson, Christel Bergström, Christian Benedict

Internationella rankningar av världens lärosäten och enskilda forskare får allt större betydelse. Universiteten är väl medvetna om att framskjutna positioner på de mest prestigefyllda listorna attraherar såväl finansiärer som potentiella medarbetare, partners och studenter. Varje vunnen – eller förlorad – placering räknas, och med flera av årets rankningar i hand: Hur väl hävdar sig Farmaceutiska fakulteten i den globala konkurrensen?

I sena juni offentliggjordes QS World University Ranking 2024. I bedömningen – som ser till högre utbildning och akademiskt rykte – når Uppsala universitet plats 105 i världen. I ämneskategorin Pharmacy and Pharmacology klättrar Uppsala tio placeringar och intar nu plats 24, vilket utgör vårt lärosätes enskilt högsta position. Även i den senaste Shanghairankingen – som främst väger in forskningsrelaterade data – når Uppsala universitet sin högsta placering i kategorin Pharmacy & Pharmaceutical Sciences och belönas här med plats 23, strax ovanför Columbia University och Sorbonne.

Mathias Hallberg, dekan, Farmaceutiska fakulteten
Mathias Hallberg, dekan, Farmaceutiska fakulteten

– Som dekan ser jag dagligen den entusiasm och nyfikenhet som präglar vår fakultet. Och det imponerande arbete varje lärare och forskare utför inspirerar även bortom våra egna hörsalar och laboratorier. Ett tydligt resultat är de allt mer centrala roller vi intar i en rad slagkraftiga samarbeten, inte minst med Uppsalas medicinska fakultet. Att vi i år fortsätter vår klättring på de globala rankningarna är kvitton på att vi utvecklas i rätt riktning, konstaterar Mathias Hallberg, dekan vid Farmaceutiska fakulteten.

Sett till enskilda forskare redovisade Research.com nyligen 2023 års ranking med fokus på produktivitet och räckvidd inom specifika discipliner. Högst bland Farmaceutiska fakultetens forskare når Per Artursson, professor i läkemedelsformulering, på plats 914 i världen inom Biology and Biochemistry med närmare 35 000 citeringar. Fler som utmärker sig är Robert Fredriksson inom Genetics (2076 plats, 15 867 citeringar) liksom Anders Hallberg (4251, 15 402) och Mats Larhed (4876, 12 413) inom Chemistry. Bland årets debutanter på listan återfinns bland andra Anna Orlova (10 610, 9 152) och Ola Söderberg (14 504, 10 956), båda inom Biology and Biochemistry.

– Att vårt team 2017 tog steget till Farmaceutiska fakulteten – vars många skickliga grupper kompletterar varandra och uppmuntrar till intressedriven forskning – har tillfört viktiga värden i vårt arbete med bland annat Molboolean, en teknik för analys av enskilda proteiner i vävnadssnitt, liksom Sloppymerase, ett artificiellt enzym med potential att bana väg för kartläggning av DNA-skador, konstaterar Ola Söderberg, professor i farmaceutisk cellbiologi.

Hans Lennernäs, professor i biofarmaci
Hans Lennernäs, professor i biofarmaci

Scopus, världens största referensdatabas för vetenskapligt granskad litteratur, rankar vetenskapliga gärningar enligt H-index – övergripande produktivitet och räckvidd oavsett disciplin – där ett index på 40 eller högre ”kännetecknar framstående vetenskapsmän, som sannolikt endast finns på de främsta universiteten eller större forskningslaboratorier”. Till dessa höjder når närmare 20 forskare vid Farmaceutiska fakulteten, bland dem Hans Lennernäs (H-index 67), Mats Karlsson och Fred Nyberg (båda 61). Till de av fakultetens forskare som befinner sig närmare karriärens mitt men som redan klättrat över gränsen hör bland andra Christel Bergström (42), Lena Friberg (44) och sömnforskaren Christian Benedict (49).

– Sömnforskning har de senaste åren växlat upp från sidovetenskap till interdisciplinärt relevant i en rad medicinska fält. Vår grupp har nyligen publicerat en rad väl mottagna arbeten – till exempel en artikel i Nature Communications där vi i samarbete med kinesiska forskare visar att fysisk träning har störst livsförlängande effekt på eftermiddagen, liksom en studie i Current Biology där vi fastslår att sömnbrist vid vaccination kan hämma produktionen av antikroppar. Att vi dessutom förunnas en rad mediala plattformar att förmedla våra resultat bidrar till att vår grupp just nu befinner sig i en mycket positiv utveckling, säger Christian Benedict.

FAKTA UNIVERSITETSRANKINGAR

  • Jämför och rangordnar lärosäten i listor, ofta utifrån ett kvalitetsperspektiv.
  • Underlag kommer från olika typer av källor: officiell statistik, bibliometri, analyser via nätet etc.
  • Från dessa källor hämtas olika data och olika aspekter (indikatorer) vägs mot varandra och kombineras till en slutsiffra som kan presenteras som ett betyg eller mått på kvalitet hos ett visst universitet.

MER INFORMATION

KONTAKT

Mathias Hallberg, dekan
Farmaceutiska fakulteten
Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12