Nyheter från Institutionen för farmaci

Best Paper Award till Alexandra Teleki & Kollegor

2023-05-26

Alexandra Teleki och Ann-Christin Jacobsen med kollegor har mottagit Best Paper Award för sin artikel Intrinsic lipolysis rate for systematic design of lipid-based formulations som är publicerad i tidskriften Drug Delivery and Translational Researchs specialutgåva maj 2023.

Alexandra Teleki och Ann-Christin Jacobsen, SweDeliver
Alexandra Teleki och Ann-Christin Jacobsen, Farmaceutiska fakulteten

Alexandra Teleki, lektor vid Institutionen för farmaci och Biträdande Centrumledare i SweDeliver, har tillsammans med Ann-Christin Jacobsen, tidigare postdoc vid Farmaceutiska fakulteten, förärats ett Best Paper Award av tidskriften Drug Delivery and Translational Research för artikeln Intrinsic lipolysis rate for systematic design of lipid-based formulations, publicerad i specialutgåvan A Global Perspective of Research in Local Chapters of the Controlled Release Society utgiven i maj 2023.

I artikeln introducerar Alexandra Teleki och Ann-Christin Jacobsen – tillsammans med medförfattarna Aleksei Kabedev, Patrick Sinko, Johan Palm och Christel Bergström – Intrinsic Lipolysis Rate (ILR) som ett yt-area oberoende tillvägagångssätt att jämföra nedbrytningen av lipider.

Prisbelönt forskning

– Våra resultat visar att vid en konstant och låg halt av ytaktiva ämnen ökar nedbrytningsgraden av acylglycerol vid kortad acylkedja, minskad förestring och ökad omättnad. Med beräknad ILR för rena acylglyceroler har vi framgångsrikt kunnat förutsäga IRL vid binära lipidblandningar. Våra mätningar visar stor potential som metod vid tidig design av lipid-baserade formuleringar med specifika matsmältningsprofiler, konstaterar Ann-Christin Jacobsen.

MER INFORMATION

KONTAKT

Alexandra Teleki, lektor
Farmaceutiska fakulteten
Alexandra.Teleki@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12