Nyheter från Institutionen för farmaci

Margareta Hammarlund-Udenaes tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen i guld

2023-05-24

Margareta Hammarlund-Udenaes, Professor emeritus och tidigare dekan vid Farmaceutiska fakulteten, har av Uppsala universitet tilldelats den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld för sina många betydelsefulla insatser.

Gustaf Adolfsmedaljörer 2023 vid Uppsala universitet
Gustaf Adolfsmedaljörer 2023 vid Uppsala universitet med rektor Anders Hagfeldt

Margareta Hammarlund-Udenaes blev år 1999 professor i farmakokinetik med farmakodynamik och därmed Farmaceutiska fakultetens första kvinnliga professor. År 2017 utsågs hon till Farmaceutiska fakultetens första kvinnliga dekan – och i maj 2023 tilldelas Margareta som första kvinna vid nämnda fakultet den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld av Uppsala universitet.

Bland Margareta Hammarlund-Udenaes förtroendeuppdrag vid Farmaceutiska fakulteten och Vetenskapsområdet för medicin och farmaci märks ordförandeskapet i den farmaceutiska grundutbildningskommittén 1999–2003 samt rollen som vice ordförande i forskarutbildningskommittén. Som Farmaceutiska fakultetens dekan åren 2017–2020 arbetade Margareta intensivt med den framgångsrika omstruktureringen av fakulteten 2019/20.

I Uppsala universitets motivering till Gustaf Adolfsmedaljen konstateras att Margareta Hammarlund-Udenaes mer än 40-åriga karriär präglats av att kombinera nya metoder och influenser med lärdomar från olika nationella och internationella nätverk, i en kontinuerlig strävan att vidareutveckla verksamheten för att möta framtida behov.

Margareta Hammarlund Udenaes, Farmaceutiska fakulteten
Margareta Hammarlund-Udenaes

Margareta Hammarlund-Udenaes driver för närvarande projektet Cellulära membrantransportörer och endotelheterogenitet vid utveckling och prevention av cytostatika-inducerad perifer neuropati (PreventCIPN) med finansiering av Vetenskapsrådet. Hon arbetar också med förberedelserna till den internationella konferensen Cerebrovascular Biology som år 2023 arrangeras i Uppsala.

– Farmaceutiska fakultetens miljö för Translationell PKPD befinner sig i ett positivt generationsskifte, och efter att 2022 varit värd för den framgångsrika konferensen Translating PKPD – (Retro)Perspectives ser vi fram mot årets mötesplats. Att jag med Vetenskapsrådets anslag får utrymme att ta del av denna spännande utveckling, och även möjlighet att fortsätta följa ett antal mycket intressanta forskningsspår är något jag sätter mycket stort värde på, säger Margareta Hammarlund-Udenaes.

FAKTA

  • Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen kan delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet samt till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

MER INFORMATION

KONTAKT

Margareta Hammarlund-Udenaes
Institutionen för farmaci
margareta.hammarlund-udenaes@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt m fl

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12