Nyheter från Institutionen för farmaci

Nu ritar AI och självlärande maskiner om den farmaceutiska arenan

2023-05-22

– Den nya tekniken erbjuder fantastiska möjligheter för den farmaceutiska forskningen, och att nu bromsa utvecklingen skulle riskera att förpassa Sverige till ett internationellt kölvatten, säger Per Larsson, forskare vid Farmaceutiska fakulteten som 2022 lett ett projekt vid Uppsala universitets tvärvetenskapliga satsning AI4Research.

Per Larsson, Universitetslektor vid Farmaceutiska fakulteten
Per Larsson, Farmaceutiska fakulteten

Artificiell Intelligens och självlärande maskiner har på kort tid blivit en oumbärlig del av vår vardag. Och bortom Siris väderprognoser och självgående dammsugare lyfter den nya tekniken även forskarvärlden till allt mer spektakulära nivåer. En av dem som redan äntrat fältet är Per Larsson, universitetslektor vid Farmaceutiska fakulteten, som år 2022 lett ett av nio projekt vid AI4Research, en tvärvetenskaplig satsning på att etablera Uppsala universitet längs frontlinjen av vår digitala framtid.

– Jag gick in i AI4Research med målet att applicera maskininlärning för att beräkna oralt tillförda peptidläkemedels löslighet och upptagning i blodet. Med facit i hand var det en mycket värdefull erfarenhet där mötet med andra discipliner hjälpte mig lyfta blicken bortom mina egna referensramar och framför allt gjorde tydligt hur användbar AI faktiskt är, säger Per Larsson.

Den snabba utvecklingen möter inte bara optimism. Entreprenören Elon Musk varnade nyligen för att den artificiella intelligensen kan leda till civilisationens undergång, och häromåret rapporterade en morgontidning under rubriken ”Svensk arbetsgrupp mot mördarrobotar” att två statsråd ville granska utvecklingen av artificiellt intelligenta maskiner som kan ta egna beslut att döda människor i konflikter. Avsevärt mindre orolig är Thomas Schön, professor i artificiell intelligens, som i en intervju anser att respekt för den nya teknologin är självklar, men framför allt förväntar sig att forskningen ska förbli fri från mentala inhägnader.

Per Larsson, Universitetslektor
Per Larsson, Universitetslektor

– Själv rör jag mig långt från den mest avancerade utvecklingen av nya algoritmer och kanske är jag naiv, men jag uppfattar snarare risker med att bromsa framåtskridandet, vilket kan resultera i att Sverige raskt förpassas till ett internationellt kölvatten. Visst finns utmaningar, inte minst på utbildningssidan där vi snabbt behöver metoder att identifiera plagierade och AI-genererade texter. Men främst ser jag en teknik som säkert och tidseffektivt kan bana väg för framsteg som tidigare varit vetenskapliga utopier, konstaterar Per Larsson.

I Pers eget fält, läkemedelsformulering, har de hittills tillgängliga metoderna för sammanställning och analys av data även satt ramarna för vår kunskap om variationer i biotillgänglighet för peptidläkemedel. Genom att kombinera maskininlärning med den virtuella tarm som utvecklats vid Farmaceutiska fakulteten kan forskargruppen nu både implementera ytterligare variabler och få AI-stöd i att avgöra vilka av dessa som har högst relevans. I nästa skede är avsikten att bidra till individuellt designade peptidläkemedel, och redan i höst beräknar teamet att publicera de första artiklarna med bas i projektet.

– Vi flyttar också fram ämnet i våra utbildningar. Den här terminen introducerar vi en föreläsning med fokus på AI och maskininlärning i kursen Datorbaserad farmaceutisk modellering. Inför hösten förbereder vi praktiska moment inom Large language models, och ser även över flera andra öppningar. Klart är att den nya tekniken erbjuder fantastiska möjligheter för den farmaceutiska forskningen, och oavsett vilken övervakning som visar sig nödvändig bör vi tillvarata och fortsätta utveckla de verktyg som nu står till buds i vårt arbete för en friskare värld.

FAKTA

  • AI4Research är ett femårigt projekt vid Uppsala universitet som har i uppdrag att förstärka, förnya och vidareutveckla forskningen inom AI (artificiell intelligens) och maskininlärning.
  • AI4Research är till för hela Uppsala universitetet och forskare från samtliga vetenskapsområden ska finnas inom miljön under hela projekttiden.
  • Projektet erbjuder forskare medel för en sabbatsperiod på minst halvtid under maximalt ett år.

MER INFORMATION

KONTAKT

Per Larsson, UniversitetslektorPer Larsson, Universitetslektor
Institutionen för farmaci
per.r.larsson@uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12