Nyheter från Institutionen för farmaci

Uppsala universitet i internationell satsning på miljövänlig läkemedelsförskrivning

2023-05-11

Med ett miljonanslag från brittiska Medical Research Council har Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet, skotska University of Highlands and Islands och NHS Highland inlett ett samarbete för att implementera ett miljöperspektiv vid läkemedelsförskrivning – och de gemensamma ambitionerna når längre än så.

Stuart Gibb, University of Highlands and Islands, besöker Biomedicinskt Centrum
Stuart Gibb, University of Highlands and Islands, besöker Biomedicinskt Centrum

Moderna läkemedel medför både möjligheter och utmaningar. De hjälper oss till längre och friskare liv, men kan via avloppsvattnet nå miljön där de riskerar att påverka hela ekosystem. Att internationella studier identifierar allt fler läkemedelssubstanser i både djur och natur visar att en global kraftsamling är nödvändig, och nyligen möttes representanter för Uppsala universitet och skotska University of Highlands and Islands för att ta nästa steg i ett pågående samarbete.

– I Skottland förskrivs varje år 110 miljoner recept till en befolkning på fem miljoner människor och vi vet att en stor del av dessa läkemedel sprids i naturen där de kan ha effekt på både fiskbestånd, amfibier och, lite högre upp i näringskedjan, oss människor. Alltså måste vi agera och vi behöver göra det över professionella och geografiska gränser, säger Stuart Gibb, Professor och Director vid Environmental Research Institute, under besöket vid Uppsala Biomedicinskt Centrum..

University of Highlands and Islands har med visionen A Non Toxic Environment samlat akademi, vård, industri och myndigheter i One Health Breakthrough Partnership – ett interdisciplinärt partnerskap som i ord och handling samverkar för att minska utsläpp av läkemedel i miljön. Till flera framgångsrika initiativ hör arbetet med att förbättra kvaliteten på Caithness General Hospitals avloppsvatten.

Stuart Gibb och Björn Wettermark, Uppsala universitet
Stuart Gibb och Björn Wettermark, Uppsala universitet

– Sjukhus står för oproportionerligt höga utsläpp av bland annat antibiotika och antiinflammatoriska substanser. Vårt samarbete med Caithness General Hospital renderade i att de som första sjukhus erhöll ackrediteringen Alliance for Water Stewardship och att våra insatser tilldelades Scottish Knowledge Exchange Award 2022. Det är erkännanden som ger viktig inspiration i vårt arbete att engagera läkare, patienter och beslutsfattare. Ja, praktiskt taget hela samhället, konstaterar Stuart Gibb.

Beräkningar visar att utsläpp av läkemedel i miljön redan inom några årtionden kan orsaka enorma förluster i vattenliv och samhällskostnader om inte tillräckliga åtgärder vidtas. I syfte att bidra till en hållbar framtid har bland annat Uppsala universitet, University of Highlands and Islands och NHS Highland förenats i Developing frameworks for eco-directed sustainable prescribing, ett projekt som med ett miljonanslag från brittiska Medical Research Council ska implementera ett miljöperspektiv vid beslut kring läkemedelsförskrivning.

– Vår forskargrupp vid Farmaceutiska fakulteten ingår idag i ett nationellt samverkansråd med Läkemedelsverkets kunskapscentrum för läkemedel i miljön, Svenskt Vatten och Regionernas Läkemedelskommittéer och lyfter nu in den erfarenheten i en internationell kontext. Utöver positiva erfarenheter från tidigare samarbeten med Skottland, ser vi flera vetenskapliga och kulturella beröringspunkter med University of Highlands and Islands som vi inom kort hoppas omsätta i resultatrik utbildning och forskning, säger Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi och värd för den skotska delegationens besök vid Farmaceutiska fakulteten.

Parterna ska härnäst formulera en gemensam ansökan med fokus på jämförande studier kring förskrivning, vetenskapliga utbyten och en planerad översättning av Farmaceutiska fakultetens fristående kurs Läkemedel i miljön till brittiska förhållanden. Ett uppföljande möte i Thurso, den nordligaste staden på brittiska huvudön, kommer att genomföras i oktober.

FAKTA

  • I Developing frameworks for eco-directed sustainable prescribing deltar Uppsala universitet, University of the Highlands and Islands, University of Nottingham, NHS Highland, James Hutton Institute, Scottish Water och Scottish Environment Protection Agency.
  • Den skotska delegationens besök i Sverige finansierades av University of Highlands and Islands WaterHub Knowledge Exchange initiative.
  • University of the Highlands and Islands fick universitetsstatus 2011 och omfattar idag 12 campus
  • Environmental Research Institute är beläget vid North Highland College, Thurso.
  • Den skotska delegationens Sverigebesök inkluderade även möten med Region Stockholm, SLU och  och Läkemedelsindustriföreningen.

MER INFORMATION

KONTAKT

Björn Wettermark, Professor
Farmaceutiska fakulteten
bjorn.wettermark@farmaci.uu.se

text & foto: Magnus Alsne

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12