Nyheter från Institutionen för farmaci

Att ersätta djurförsök i forskning om läkemedel

2023-04-18

Maria Karlgren och hennes kollegor vid Institutionen för farmaci på Uppsala universitet, utvecklar och använder olika modeller och metoder för att studera egenskaper hos tilltänkta substanser i läkemedel. De har utvecklat flera in vitro-metoder, som har kunnat ersätta vissa djurförsök, vilket Maria förklarar i Jordbruksverkets film.

https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/forsoksdjur-och-djurforsok/sveriges-3r-center/nyheter/arkiv/2023-04-12-att-ersatta-djurforsok-i-forskning-om-lakemedel

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12