Nyheter från Institutionen för farmaci

Ny modell att förutsäga läkemedelsabsorption minskar behov av djurförsök

2023-03-07

I en aktuell avhandling introducerar Vicky Barmpatsalou, doktorand vid SweDeliver, nya in vitro modeller som på ett kostnadseffektivt sätt indikerar vilka läkemedelskandidater som har bäst förutsättningar för oral tillförsel och absorption i tjocktarmen.

Vicky Barmpatsalou, doktorand vid SweDeliver
Vicky Barmpatsalou, doktorand, SweDeliver

Oralt administrerade läkemedel medför många fördelar, inte minst för patienten som bekvämt kan svälja sina förskrivna tabletter. Dessvärre försvåras upptagningen av de aktiva substanserna av mag-tarmkanalens komplexa miljöer med barriärer som skyddar oss från bakterier och skadliga ämnen. Vår kunskap om dess egenskaper baseras till stor del på studier av möss och råttor, men i den aktuella avhandlingen Understanding the gastrointestinal mucus and its impact on drug absorption introducerar Vicky Barmpatsalou, doktorand vid Uppsala universitet och SweDeliver, en ny modell som ligger betydligt närmare den mänskliga fysiologin.

Vicky Barmpatsalou i laboratoriet
Vicky Barmpatsalou i laboratoriet

– Flera potentiella läkemedel som är under utveckling är svårlösliga, och för att möjliggöra absorption i tjocktarmen krävs alternativa formuleringar. Vi har med utgångspunkt i kasserad vävnad från slakterier utvecklat artificiella in vitro modeller som indikerar vilka egenskaper som är mest gynnsamma för att tränga igenom tjocktarmens mukuslager och tarmsaft. De är kostnadseffektiva, visar tidigt vilka läkemedelskandidater som är bäst lämpade att gå vidare med mot klinisk studie och bidrar till ett minskat behov av djurexperimentella moment.

Du har utfört ditt arbete inom ramarna för SweDeliver, vilka värden har det tillfört din forskning?

 Det har verkligen infriat alla mina förväntningar. Jag visste redan från start att Uppsala universitets forskningsmiljö i läkemedelsformulering rankas bland världens främsta, och att dessutom få input från centrets företagspartners har kontinuerligt tillfört relevanta perspektiv till min progress. Att arbeta i en interdisciplinär miljö med flera andra juniora forskare innebär att jag också följt flera andra intressanta projekt på nära håll och fått träning i att förklara och tillgängliggöra min egen forskning.

Vilka andra erfarenheter tar du med dig i din fortsatta karriär?

– Aktiviteterna i SweDelivers arbetspaket Utbildning och karriärutveckling har varit otroligt värdefulla. Jag tänker bland annat på mentorprogrammet som gett mig viktig vägledning inför mitt framtida yrkesliv, liksom Twinning-programmet som gav mig tillfälle att besöka University of South Australia där jag tog del av spännande teknologi och fick möjlighet att uppleva en helt annan akademisk kultur.

Med disputation runt hörnet, vad har du uppskattat allra mest med SweDeliver?

– Nu dyker mycket upp i huvudet, men okej, måste jag välja något så säger jag de starka banden i det nätverk SweDeliver utvecklat mellan akademi och industri och som ur flera perspektiv bidragit till att bredda min forskning.

Till sist, vilket råd vill du ge de unga forskare som just nu är på väg att ansluta till centret?

– SweDeliver är en fantastisk miljö för vetenskaplig utveckling som erbjuder många möjligheter till personlig utveckling, så var aktiv och ta vara på din potential!

FAKTA

  • Vicky Barmpatsalou försvarar sin avhandling vid BMC sal A1:111a, Husargatan 3, fredag 17 mars, kl. 09.15.

MER INFORMATION

KONTAKT

Vicky Barmpatsalou, doktorand
SweDeliver, Uppsala universitet
vicky.barmpatsalou@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12