Nyheter från Institutionen för farmaci

Greta Hultqvist får miljonanslag från Alzheimerfonden

2022-12-22

Greta Hultqvist, docent och forskare i proteinläkemedelsdesign, tilldelas ett miljonanslag från Alzheimerfonden. ”Mitt mål är att min forskning ska bidra till framtida behandlingar, och med nya proteinläkemedel kan vi göra stor skillnad” säger Greta Hultqvist.

Greta Hultqvist, docent och forskare, Uppsala universitet
Greta Hultqvist, docent och forskare, Uppsala universitet

Världshälsoorganisationen WHO klassar demenssjukdomar som ett av världens största hälsoproblem. Över 55 miljoner människor är drabbade och man räknar med att antalet demenssjuka i världen kommer att tredubblas fram till år 2050. Alzheimerfonden ger ekonomiskt stöd till forskning som syftar till att förebygga och  bekämpa demenssjukdomar, och har beslutat att anslå 1 miljon kronor till Greta Hultqvist, docent vid Institutionen för farmaci.

– Det är ett anslag som gör mig både stolt och glad. Alzheimerfonden var den första organisation som vågade satsa på mig redan som ung och nydisputerad forskare och har beviljat mig stöd under många år. Det ger mig en enorm trygghet att våga satsa på min forskning och är essentiellt för att jag ska kunna fortsätta, säger Greta Hultqvist.

Vid Alzheimers sjukdom aggregerar proteinet amyloid beta till klumpar som skadar hjärnans nervceller och orsakar nedsatt minnesförmåga. Vården saknar alltjämt effektiva behandlingar, men år 2021 presenterade Greta Hultqvist en specialdesignad antikropp som binder minst 40 gånger starkare till de skadliga aggregaten än tidigare kända antikroppar. Dessutom binder antikroppen till de minsta klumparna som av många experter bedöms vara de farligaste.

Greta Hultqvists forskning– Andra antikroppar som prövas på patienter binder relativt starkt till större klumpar, men knappt alls till de små klumpar som är lika giftiga och mer rörliga. Det beror på ett alltför långt avstånd mellan antikroppens två armar som den binder aggregat med. Vi har därför utvecklat ett nytt antikroppsformat med kortare avstånd mellan armarna, och resultaten är mycket lovande, säger Greta Hultqvist.

Redan hösten 2020 lanserade Greta Hultqvists forskarteam en ny proteintransportör med kapacitet att transportera peptidhormonet somatostatin in i hjärnan där det aktiverar kroppens nedbrytning av amyloid beta, vilket i sin tur stoppat och vänt utvecklingen av Alzheimers sjukdom i möss.

– Mitt mål är att min forskning ska bidra till framtida behandlingar. Med nya proteinläkemedel tror jag absolut att vi kan öka nedbrytningen av amyloid-beta. Vi kommer inte att kunna reversera sjukdomen men se till att den inte förvärras. Om den upptäcks i tid kan det göra stor skillnad!

FAKTA ALZHEIMERS SJUKDOM

  • 44 miljoner människor över hela världen beräknas idag leva med Alzheimers sjukdom.
  • Svårast drabbat är Finland, med Sverige på sjuttonde plats och drygt 110 000 sjuka.
  • Neurodegenerativa sjukdomar räknas för närvarande som den globalt snabbast växande dödsorsaken, och behovet av en fungerande behandling är akut.

MER INFORMATION

KONTAKT

Greta Hultqvist, universitetslektor
Institutionen för farmaci
Greta.Hultqvist@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, Alzheimerfonden, foto: privat,

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12