Nyheter från Institutionen för farmaci

DRUGtrain utforskar drug repurposing i kampen mot obotlig njursjukdom

2022-12-15

Med finansiering från Horizon 2020 utforskar det europeiska konsortiet DRUGtrain om kända läkemedelsmolekyler även har terapeutisk effekt mot den idag obotliga njursjukdomen ADPKD. ”Vårt mål är att identifiera hur befintliga läkemedel kan verka mot ADPKD och därmed bidra till nya behandlingsmöjligheter” säger Alina Meyer, doktorand vid Uppsala universitet.

Alina Meyer, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten
Alina Meyer, doktorand vid Farmaceutiska fakulteten

Att hitta nya terapiområden för beprövade läkemedel, drug repurposing, bedöms få allt större medicinsk betydelse. En aktuell studie av ett antal läkemedel visar att dessa i genomsnitt kan ha effekt mot elva gånger fler sjukdomar än avsett, men vägen till klinik kräver alltjämt mycket arbete. I det europeiska projektet DRUGtrain samverkar en rad forskare med att testa befintliga molekylers potential mot Autosomalt dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD). En av dem är Alina Meyer, doktorand vid Uppsala universitets institution för farmaci.

– Drug repurposing öppnar enorma möjligheter och har under coronapandemin fått något av ett publikt genombrott. Som doktorand sökte jag mig till fältet för dess patientnära perspektiv och möjligheten att ge värdefulla bidrag till sjukvården. Att jag inom ramarna för DRUGtrain dessutom arbetar i en internationell kontext tillför naturligtvis en extra dimension till mitt projekt, säger Alina Meyer.

ADPKD, eller cystnjurar, innebär att en mängd vätskefyllda blåsor bildas i njurarna. Sjukdomen är ärftlig och mycket vanligt förekommande – i såväl Sverige som globalt beräknas minst en av 3000 personer drabbas. Alltjämt saknas en botande behandling, och nu har forskare vid Universitetet i Leiden tagit fram en serie läkemedelsmolekyler som bedöms ha potentiell effekt även mot ADPKD. Med finansiering från Horizon 2020 ska nu forskningsmiljöerna i DRUGtrain pröva sig fram till den mest lämpliga kandidaten att gå vidare med.

DRUGtrain-möte i Leiden
DRUGtrain-möte i Leiden

– Konsortiet förenar sex universitet, fyra företag och en patientorganisation som med utgångspunkt i att lägga grunden för en behandling mot ADPKD, även hoppas bidra övergripande till drug repurposing såväl som till strategier för utveckling av nya läkemedelsföreningar. De aktuella molekylerna ska prövas inom nio doktorandprojekt runt om i Europa, och med tillgång till Uppsala universitets laboratorier och Per Arturssons spetskompetens och infrastruktur inom proteomik, bioinformatik och masspektrometri ser jag fram emot att börja vårt operativa arbete, säger Alina Meyer.

DRUGtrain är också en Marie Skłodowska-Curie-satsning på att utbilda en ny generation forskare med interdisciplinär kompetens i de biomedicinska och farmaceutiska vetenskaperna. Strukturen rymmer bland annat sex mötesplatser då doktoranderna samlas vid en av konsortiets partners för två dagars kurser och nätverkande. Tidigare i år var Universitetet i Leiden värd. I april 2023 sammanstrålar doktoranderna igen, denna gång vid Janssen Pharmaceuticals anläggning i Beerse, Belgien.

– Mellan de internationella mötena håller vi kontinuerlig kontakt online, till exempel i form av en Journal Club och en gemensam blogg. Som doktorand inom DRUGtrain kommer vi även att göra tre praktikperioder runt om i Europa, och väl medveten om att jag står inför några mycket intensiva år så vet jag redan nu att min doktorandtid kommer att bli en oerhört värdefull erfarenhet, konstaterar Alina Meyer.

FAKTA

  • DRUGtrain är ett europeiskt konsortium och ett Marie Curie-Skldowska doktorandnätverk med huvudsaklig finansiering från Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation)
  • I konsortiet arbetar nio doktorander, bland dem Alina Meyer vid Uppsala universitet, med att pröva läkemedelsmolekylers potential för framtida behandling av Autosomalt dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD).
  • Integrerat i forskningsprogrammet är sex mötesplatser där doktorander samlas för nätverkande och interdisciplinära kurser vid ett urval av konsortiets partnerorganisationer.

MER INFORMATION

KONTAKT

Alina Meyer, DoktorandAlina Meyer, Doktorand
Institutionen för farmaci
Alina.Meyer@farmaci.uu.se

Text: Magnus Alsne, foto: Institutionen för farmaci

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12