Nyheter från Institutionen för farmaci

Avhandling ger ny kunskap om oral tillförsel av biologiska läkemedel

2022-09-30

De biologiska läkemedlen fyller en allt viktigare funktion i vården, men trots mångårig forskning saknas ofta effektiva metoder att ge dem i tablettform. I en aktuell avhandling presenterar Staffan Berg ny kunskap om hur absorptionsförbättrare och rätt frisättningsprofil kan ökat upptag av biologiska läkemedel i blodet även vid oral tillförsel.

Staffan Berg, doktorand vid institutionen för farmaci
Staffan Berg, doktorand vid institutionen för farmaci

Idag är vart tredje nytt läkemedel ett så kallat biologiskt läkemedel, vars aktiva substanser har sitt ursprung i levande källor, till exempel celler eller vävnad. De biologiska läkemedlen har möjliggjort behandling av tidigare obotliga sjukdomar, men deras svaga stabilitet begränsar möjligheten att ta dem i form av tablett eller kapsel vilket innebär att merparten biologiska läkemedel måste injiceras. I en aktuell avhandling vid Uppsala universitet presenteras nu analyser av hur tillsättning av absorptionsförbättrare kan öka upptaget av biologiska läkemedel i mag-tarmkanalen.

– Flera biologiska läkemedel bryts ned innan de ens når till tunntarmen där ska absorberas. På grund av dess storlek och polaritet har de dessutom svårt att tränga genom tarmslemhinnan och vidare ut i blodet. I min avhandling analyserar jag hur ökande koncentrationer av natriumkaprat, en ofta använd absorptionsförbättrare, påverkar upptaget av olika modellsubstanser i bland annat råttor, säger Staffan Berg, doktorand vid institutionen för farmaci.

Studien visar att den lokala dosen natriumkaprat som tillförs råttans tunntarm har stor inverkan på den absorberade mängden läkemedel. För flera substanser ökade upptaget såväl initialt som över tid. För en substans steg absorptionen först efter en stund, men pågick därefter så länge att det totala upptaget likväl ökade. Resultaten tydliggör behovet av ett välgrundat val av långsam eller snabb frisättningsprofil för varje specifikt biologiskt läkemedel.

Figure modified from Servier medical art under a CC BY 3.0 license.
Figure modified from Servier medical art under a CC BY 3.0 license.

– Vi studerade även fasta läkemedelsberedningar i gris och hund, och såg att beredningsformer som frisätter biologiska läkemedel och absorptionsförbättrare i en begränsad del av tunntarmen ger mer tillförlitlig absorption än en lösning och vanliga magsaftsresistenta tabletter. Kort sammanfattat bekräftar våra resultat de biologiska läkemedlens stora potential vid oral tillförsel, men också att tillsatta absorptionsförbättrare inte ger generella effekter, och att varje kombination av läkemedel och absorptionsförbättrare därför måste analyseras individuellt, konstaterar Staffan Berg.

Staffan Berg har genomfört sina doktorandstudier inom ramarna för SweDeliver, ett nationellt forsknings- och kompetenscentrum med fokus på läkemedelstillförsel. Med akademiskt nav vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet samlar SweDeliver sexton utvalda läkemedelsföretag i olika länder, bland dem AstraZeneca R&D i Göteborg som utgjort geografisk bas för Staffan Bergs arbete.

– Att ingå i SweDeliver öppnar kontinuerligt nya kontaktytor. Vid mina besök i Uppsala och även online interagerar jag med forskare, postdocs och doktorander vid Farmaceutiska fakulteten. Vid AstraZeneca arbetar närmare 2400 personer, av vilka många visar intresse och ger viktig input till min forskning. Dessutom ger det mig tillgång till toppmoderna faciliteter, så för mig tillför SweDeliver oerhört betydelsefulla värden.

FAKTA

  • Staffan Berg försvarar sin avhandling vid BMC sal A1:111a, Husargatan 3, fredag 30 september, kl. 09.15.
  • Disputationen sänds även online via Zoom. Anslut via online via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62314206510.

MER INFORMATION

KONTAKT

Staffan Berg, doktorandStaffan Berg, doktorand
Institutionen för farmaci
Staffan.Berg@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: AstraZeneca R&D

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12