Nyheter från Institutionen för farmaci

Framtidens antibiotikaforskare på sommarskola i Uppsala

2022-09-08

Antibiotikaresistens, Innovationer och Design Thinking stod på agendan då Farmaceutiska fakulteten välkomnade unga forskare från sex europeiska universitet till TIPAT Summer School 2022. ”Att organisera ett arrangemang av det här slaget skapar stora mervärden”, säger Iris Minichmayr vid institutionen för farmaci.

Unga antibiotikaforskare på plats i Uppsala
Unga antibiotikaforskare på plats i Uppsala

År 2019 beräknas 1,3 miljoner människor ha avlidit till följd av infektioner orsakade av resistenta bakterier. De tar därmed plats bland världens vanligaste dödsorsaker, och i Uppsala koordineras just nu en rad initiativ – bland dem ReAct, ENABLE-2 och Uppsala Antibiotic Center – för att i tvärvetenskaplig samverkan vända utvecklingen. I sena augusti välkomnade Uppsala universitet dessutom doktorander från sex europeiska universitet till TIPAT Summer School 2022 med fokus på antimikrobiell resistens, innovation och entreprenörskap.

– Farmaceutiska fakulteten deltar sedan två år i ett europeiskt nätverk där vi förbereder unga forskare för en karriär inom utveckling av skräddarsydda antibiotikabehandlingar. Sensommarens mötesplats gav oss ett bra tillfälle att visa det vår egen grupp arbetar med, men också att presentera ett smakprov på Uppsalas många styrkor inom Life science och antibiotikaområdet, och mitt intryck är att våra gäster var väldigt nöjda med sitt besök, konstaterar Lena Friberg, professor i farmakokinetik och farmakodynamik.

Sommarskolan erbjöd tre dagar med föreläsningar och praktiska moment med lärare från akademi, industri och myndigheter. Att pandemin under nätverkets första år i princip satt stopp för fysiska möten bidrog till att stor vikt lades vid teambuilding och sociala aktiviteter. Ett mycket uppskattat inslag var också den workshop i Design Thinking som leddes av Entreprenörstiftelsen Drivhuset.

Nöjda deltagare utanför Uppsala universitetshus

– Övningen i Design Thinking var oerhört intressant och fick oss att reflektera över hur vi närmar oss ett problem. Faktum är att hela sommarskolan var välplanerad och lyckades täcka ett brett spektrum av ämnen, samtidigt som vi fick gott om utrymme för interaktion med lärarna, men också mellan oss yngre forskare. Jag är väldigt glad över att ha fått delta vid den här mötesplatsen, säger en av doktoranderna vid TIPAT Summer School 2022.

På plats i Uppsala Biomedicinskt Centrum var, utöver Lena Fribergs forskargrupp, representanter för bland annat Uppsala universitets Medicinska och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteter, Läkemedelsverket och Drivhuset. Även Björn Arvidsson, verksamhetsledare vid STUNS Life science, gjorde ett gästspel vid sommarskolan där han höll föreläsningen Why innovation and entrepreneurship?

– Att organisera ett arrangemang av det här slaget genererar stora mervärden på flera plan. Det stärker banden inom våra lokala nätverk, samtidigt som våra egna doktorander får utrymme att ta plats i ett internationellt sammanhang. Två av dem förbereder just nu vistelser vid Roche och Paul Ehrlich Institut, och då TIPAT går i mål om ett par år hoppas vi ha etablerat kontakter för gemensamma ansökningar och vetenskapliga samarbeten en lång tid framåt, säger Iris Minichmayr, forskare i farmakokinetik och farmakodynamik.

FAKTA

  • TIPAT (Training towards Innovative Personalized Antibiotic Therapy) är ett Europeiskt nätverk för utbildning av juniora forskare med fokus på innovativa metoder för individuellt anpassad antibiotikabehandling.
  • Forskarutbildning inom i TIPAT ges av ett tvärvetenskapligt team bestående av akademisk expertis, sjukhus, startups och läkemedelsföretag.
  • TIPAT erhåller finansiering från Horizon 2020.

MER INFORMATION

KONTAKT

Lena Friberg, professorLena Friberg, professor
Institutionen för farmaci
lena.friberg@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Iris Minichmayr, David Naylor

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2023-09-12