News from the Department of Pharmacy

Per Artursson awarded the Rudbeck medal

2018-12-13

Per Artursson var redan tidigt i sin karriär en pionjär i utvecklandet av cellmodeller för att studera läkemedelsabsorption från mag-tarmkanalen med Caco-2-celler, metoder som senare blivit självklara principer inom läkemedelsindustri och akademisk forskning. Per Artursson har också varit central för forskningen om transportproteiner, deras roll för upptag av läkemedel i tarm och lever samt samspelet mellan dem och läkemedelsnedbrytande enzymer.

More news

Last modified: 2022-09-08