Nordic POP 2024

 • Datum:
 • Plats: Universitetshuset
 • Föreläsare: Christel Bergström, Uppsala universitet
  Jukka Rantanen, University of Copenhagen (DK)
  Fler talare tillkommer
 • Webbsida
 • Arrangör: Uppsala universitet • CRS Nordic Local Chapter • COLOTAN • Nordic POP • SweDeliver
 • Kontaktperson: Christel Bergström, Professor
 • Konferens

Nordic POP 2024 är en 2-dagars konferens som arrangeras av COLOTAN, CRS Nordic Local Chapter och Nordic POP i Uppsala. Mötet sätter fokus på: Läkemedelstillförsel och kontrollerad frisättning • Läkemedelstillverkning • Avancerade analysmetoder • Virtuella verktyg • Patientcentrerad leverans • Avancerade biomaterial. Registrering öppen nu!

Konferensen erbjuder yngre forskare goda möjligheter att visa upp sin forskning vid muntliga presentationer och posterpresentationer. Utvalda unga forskare har även möjlighet att vid korta samtal presentera sina arbeten i syfte att möjliggöra ytterligare karriärsteg genom att identifiera matchning för postdoc-arbete eller framtida samarbeten.

Registrera dig & Skicka in abstract på https://www.ilk.uu.se/nordicpop24/register-information/

nordic pop 24