Halvtidsseminarium: Betydelse av intra- och extracellulära fria läkemedelskoncentrationer i den mänskliga tjocktarmen för lokal och systemisk läkemedelsexponering

  • Datum: –11.00
  • Plats: BMC, rum A1:111 och online via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/65868967304?from=addon)
  • Föreläsare: Rebekkah Hammar, doktorand vid Institutionen för farmaci och SweDeliver
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för farmaci, SweDeliver
  • Kontaktperson: Per Artursson, Professor
  • Halvtidsseminarium

Rebekkah Hammar, doktorand vid Institutionen för farmaci och SweDeliver, presenterar sitt arbete med att definiera läkemedelsdistribution i humana kolonoider och mikrobiota-modeller i syfte att utveckla en fysiologisk farmakokinetisk modell (PBPK) av tarmmiljön som ska möjliggöra bättre uppskattning av läkemedels effektivitet i tarmen och minska behovet av djurmodeller.

Forskarbio Rebekkah Hammar studerade läkemedelsvetenskap vid LMU München. Hennes kandidatuppsats (2017) fokuserade på teranostiska icke-organiska nanopartiklar. Under en utbytestermin i Umeå (2018) studerade Rebekkah mikrobiella effekter på klimatförändringar och fotokatalyserad syntes av nya antibiotika. Hon arbetade därefter med ljusaktiverade tubulinhämmare i sin masteruppsats (2020). Under sin apotekarutbildning praktiserade hon hos Roche i Regulatoriska ärenden (2021) innan hon påbörjade sin forskarutbildning inom läkemedelstillförsel med fokus på läkemedels intracellulära biotillgänglighet i tjocktarmen.

Rebekkah Hammar