Seminar on experimental immunology and AI/machine learning.

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:305
  • Föreläsare: Gaurav Chopra
  • Arrangör: Per Larsson
  • Kontaktperson: Per Larsson
  • Seminarium