PM-PKPD Friday seminar

  • Datum: –14.45
  • Plats: Biomedicinskt centrum C2:301
  • Föreläsare: Thanakorn Vongjarudech
  • Kontaktperson: Elin Svensson
  • Föreläsning

Optimal longitudinal QT interval correction method considering changes in heart rate variability in patients treated for drug-resistant tuberculosis