PM-PKPD Friday seminar

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:305, BMC
  • Föreläsare: Diego Vera
  • Arrangör: PM and PKPD research groups
  • Kontaktperson: Elin Svensson
  • Föreläsning

Semi-mechanistic modeling of tumor size and overall survival including machine learning-derived tumor heterogeneity