Forskning i Samhällsfarmaci

Ökande utgifter för läkemedel och begränsade hälso- och sjukvårdsresurser har lagt fokus på användningen av läkemedel. Moderna läkemedel är väl dokumenterade och sofistikerade hjälpmedel, men de slutliga behandlingsresultaten beror på hur de hanteras i samhället av t.ex. politiker, förskrivare, apotekare och patienter. Det övergripande målet för vår forskning är att bidra till en bättre förståelse av läkemedels roll för individer och samhällen. Denna forskning är avsedd att leda till ökad användning av läkemedel, till gagn för individer och samhälle som helhet.

Vi använder teorier och metoder från samhällsvetenskap och tillämpar dem på apotekets område. Forskningsfrågor är relaterade till läkemedel och/eller yrken och organisationer som är kopplade till läkemedelsanvändning. Nästan alla projekt drivs av multidisciplinära forskargrupper (apotekare, läkare, sjuksköterskor, beteende- och pedagogiska forskare) som involverar både interna och externa forskare.

Vår forskning handlar om apotekspolitiken, inte minst den senaste avregleringen av apoteksmarknaden, inklusive försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek. Vi studerar också vårdverksamheter, främst apotek. Hur utvecklas apotekets yrken och hur uppfattas de av samhället i stort? Apotek och deras tjänster är ett annat område för vår forskning, till exempel undersöker vi säkerheten och säkerhetskulturen inom apoteket.

Senast uppdaterad: 2022-01-03