Farmakokinetik och Farmakodynamik

Vi karaktäriserar samband mellan dos, koncentration och effekt med experimentella och kvantitativa metoder.

Senast uppdaterad: 2022-11-10