Fördjupningsprojekt/exjobb

I det här forskningsområdet fokuserar vi vår forskning på cell- och datorbaserade testmetoder, i stället för djurförsök, för att förstå hur läkemedel tas upp och sprids i våra kroppar. Forskningsledare är Per Artursson. Om du är intresserad av att göra ditt fördjupningsarbete hos oss, vänligen titta i databasen för fördjupningsprojekt/examensarbeten vid den farmaceutiska fakulteten.

Länk till allmän information om projektarbete/examensarbete vid institutionen.

Senast uppdaterad: 2022-10-24