Våra assays och tjänster

UDOPP har en bred kunskap, beredskap och erfarenhet inom flertalet områden relaterade till läkemedelsutveckling, såsom bioanalys, biofarmaci, cell- och molekylär biologi farmakokinetik, datamodellering, formulering, medicinsk och fysikalisk kemi samt läkemedelsmetabolism m.m.

Se nedan en översikt över våra assays och tjänster. För mera information kontakta udopp@farmaci.uu.se.