Organisation

"Uppsala University Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling" (UDOPP) är en plattform som grundades 2009 av professor Per Artursson och hans forskningsgrupp inom läkemedelsformulering vid Uppsala Universitet.

UDOPP är förankrat till två faciliteter som är utformade som samarbeten inom andra plattformer: 1) ADME of Therapeutics (ADMEoT), en facilitet inomSciLifeLabs nationella Drug Discovery and Development Platform (DDD-P) och 2) In Vitro ADME, en facilitet inom konsortiet European Gram-negative Antibacterial Engine (ENABLE) vid the Innovative Medicine Imitative (IMI). Både ADMEoT och ENABLE grundades 2014. UDOPP är också en del av Innovative Medicine Imitative (IMI), ConcePTION-konsortiet.

UDOPP:s målsättning är att erbjuda expertis och "knowhow" till de olika projekten när det gäller att identifiera kritiska punkter inom "drug discovery" samt att planera och utföra prekliniska studier. UDOPP stöder projektledarna inom frågor relaterade till ADME och farmakokinetik samt är involverade i diskussioner med potentiella investerare och regulatoriska organ.

UDOPP är aktivt involverad i utbildning och bidrar med både forskning och kunskap till den svenska akademiska samfundet.

NYCKELHÄNDELSER:

2019 - UDOPP gick med i Innovative Medicine Imitative (IMI), ConcePTION-konsortiet, med ansvar för bioanalys av humana plasma och bröstmjölksprover.

2014 – UDOPP blir under namnet "In Vitro ADME facility" en del av konsortiet European Gram-negative Antibacterial Engine (ENABLE) vid Innovative Medicine Imitative (IMI).

2014 – UDOPP blir under namnet "ADME of Therapeutics (ADMEoT) facility" en del av SciLifeLabs "Drug Discovery and Development Platform (DDDp)".

2012 – UDOPP inleder ett strategiskt samarbete med professor Thomas Helledays grupp vid Karolinska Insitutet. Samarbetet har så här långt resulterat i två större forskningsansökningar och många toppnoterade publikationer.

2010 – UDOPP går med i Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS). Samarbetet resulterar i många högkvalitativa vetenskapliga publikationer och fortgår till 2016 då CBCS upphör.

2009 - UDOPP grundas av forskningsgruppen inom läkemedelsformulering vid Institutionen för farmaci, Uppsala universitet.