Studenter

Studenter intresserade av labb- eller examensprojekt inom ADME och prekliniska studier är välkomna att kontakta udopp@farmaci.uu.se.