Företag

I samarbete med UDOPP får våra företagspartners tillgång till världsledande ADME expertis och den allra senaste forskningen.

I korthet

  • Vi strävar till att förse våra företagspartners med snabba resultat och kvalitativ data som ger deras projekt de bästa förutsättningarna att framskrida i snabb takt

  • Våra studier kan inkludera allt från konventionella mätningar av parametrar såsom löslighet, permeabilitet och metabolisk stabilitet, till mera avancerade forskningsprojekt såsom biofarmaceutisk klassificering, design av formuleringar för in vivo-experiment eller identifiering av transportmeknismer och prediktion av deras inverkan på farmakokinetik och läkemedelsinteraktioner

  • Våra studier utförs med högsta kvalitet och dokumenteras och rapporteras enligt önskemål från samarbetspartnern

  • För kommersiella projekt tillämpas en fullkostnadsmodell. Kontakta udopp@farmaci.uu.se för mera information