Samarbete

UDOPP innehar en bred kunskap, beredskap och erfarenhet inom flertalet områden relaterade till läkemedelsutveckling, såsom bioanalys, biofarmaci, cell- och molekylär biologi farmakokinetik, datamodellering, formulering, medicinsk och fysikalisk kemi samt läkemedelsmetabolism.

UDOPP samarbetar både med akademiska forskningsgrupper, bioteknologiföretag samt större läkemedelsföretag.

UDOPP kan stundtals erbjuda labb- eller examensprojekt till studenter.