Vad är UDOPP?

Uppsala University Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling Platform (UDOPP) är en farmaceutisk ADME-plattform belägen i prof. Per Arturssons forskningslaboratorium på Instutitionen för farmaci vid Uppsala universitet. UDOPP erbjuder ADME-stöd främst till akademiska forskare men även bioteknologi- och större läkemedelsbolag kan få hjälp med så kallad "drug discovery" och tidiga läkemedelsutvecklingsprojekt.

UDOPP använder sig av standardteknologi i kombination med den allra senaste forskningen för att hjälpa prekliniska projekt optimera sina serier och få ut läkemedelskandidater av högsta kvalitet.

VÅR vision

Vår vision är att tillföra värde till alla steg av farmaceutisk och ADME-relaterad forskning och därmed öka antalet framgångsrika läkemedelskandidater som kan lanseras på marknaden.

VILL DU VETA MER?

Läs mer om vår organisation och den service UDOPP erbjuder.