Att ersätta djurförsök i forskning om läkemedel

Docent Maria Karlgren ger exempel på olika metoder för att studera hur kroppen hanterar läkemedel och hur dessa metoder har kunnat ersätta djurförsök.

Maria Karlgren och hennes kollegor vid Institutionen för farmaci på Uppsala universitet, utvecklar och använder olika modeller och metoder för att studera egenskaper hos tilltänkta substanser i läkemedel. De har utvecklat flera in vitro-metoder, som har kunnat ersätta vissa djurförsök, vilket Maria förklarar i Jordbruksverkets film.

Alla nyheter

Senast uppdaterad: 2023-04-18