Läkemedelsepidemiologi och Covid-19

COVID-19 har orsakat stora utmaningar globalt och på olika sätt påverkat människors liv. I takt med att sjukdomen sprider sig runt om i världen har många frågor väckts som måste besvaras. Vår forskargrupp strävar efter att hitta svar på det okända om COVID-19.

Idag är vi involverade i två huvudprojekt: Det första projektet, som kallas SCIFI-PEARL (Swedish covid-19 investigation for future insights – a population epidemiology approach using register linkage), syftar till att studera sjukdomsspridning, riskfaktorer och läkemedelsanvändning vid COVID-19. Studien omfattar alla kända COVID-19-patienter som diagnostiserats i Sverige och använder sig av en kontrollgrupp. För dessa personer har ett stort antal nationella och regionala register länkats vilket skapar en enorm möjlighet att undersöka effekten av COVID-19 på samhället.

Det andra projektet heter Nordic COHERENCE  (Nordic COllaborative HEalth REgister Network for Covid-19 Epidemiology). Tre nordiska länder: Danmark, Norge, Sverige; och Skottland är  med. Projektet är inriktat på riskfaktorer för svår Covid-19 (dvs. sjukdom som leder till sjukhusvistelse, intensivvård eller dödlig utgång), att identifiera utsatta populationer och karakterisera sjukdomsutvecklingen av COVID-19. Dessutom kommer pandemins effekter på läkemedelsanvänding och vårdkonsumtion i befolkningen att analyseras. I projektet används en CDM-metod (Common Data Model) som tidigare testats på nordiska hälso- och sjukvårdsdata. En maskininlärningsmetod för hypotesgenerering och testresultat kommer också att användas.

Vill du veta mer kontakta Björn Wettermark eller Hossein Hajiebrahimi

Bilden har en gul ton och föreställer en anskitet på en person med glasögon iförd munskydd. På bilden syns orden "pandemi", "diagnos", "intensivvård", "COVID-19 (i fetstil)", och "sjukvårdsdata"
Senast uppdaterad: 2021-12-06