Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken hos både kvinnor och män. De viktigaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom är rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt, fysisk inaktivitet och diabetes. På senare år har förekomsten av hjärtinfarkt och stroke minskat i Sverige, delvis på grund av att flera effektiva läkemedel har introducerats. Fortfarande drabbas dock många i onödan av förtida död och nedsatt livskvalitet, och flera studier har visat på flera förbättringsområden kring alltifrån hälsofrämjande och prevention till hur vården följer vårdprogram och patienternas följsamhet till son läkemedelsbehandling.

Vi har flera studier som pågår kring hjärtkärlläkemedel:

  • I samarbete med primärvården i Region Stockholm och Västra Götaland samt Karolinska institutet och Göteborgs universitet har databasen SPCCD – Swedish Primary Care Cardiovascular Database skapats, omfattande journaldata länkat till nationella register för forskning kring hypertoni. Mer om databasen kan du läsa här 
  • I samarbete med Region Stockholm, Karolinska Institutet och Utrecht universitet bedriver vi forskning kring förskrivning, användning och effekter av nya antikoagulantia vid förmaksflimmer
  • Studier kring användning, nytta och risk med statiner och andra blodfettssänkande läkemedel i olika befolkningsgrupper

Vill du veta mer? Kontakta Björn Wettermark eller Miriam Qvarnström

Senast uppdaterad: 2022-04-11