Vår forskning

Läkemedelsepidemiologin växte fram som forskningsämne i början av 60-talet efter biverkningskatastrofen kring läkemedlet talidomid (Neurosedyn) och larmrapporter kring kvalitetsbrister och höga kostnader för läkemedel inom hälso- och sjukvården.

Sedan dess har det skett en snabb utveckling. Idag omfattar ämnet såväl analyser av hur läkemedel förskrivs och används som studier av nytta och biverkningar med läkemedelsbehandlingen. Med allt mer avancerade läkemedel som studerats på allt färre personer när de kommer ut på marknaden, en ökande läkemedelsanvändning och ett ökat fokus på hållbar läkemedelsanvändning socialt, ekonomiskt och ekologiskt, är läkemedelsepidemiologi ett forskningsområde i snabb expansion. Mer om läkemedelsepidemiologi och dess framtid kan du läsa i ett temanummer av SVEPET (2019 nr 4) och artikeln Intriguing Future of Pharmacoepidemiology (National Library of Medicine).

Vår forskning fokuserar på fyra huvudområden

  • Följsamhet till läkemedelsbehandling
  • Läkemedelsanvändning vid behandling av hjärt-kärlsjukdomar
  • Covid-19 och läkemedel
  • Läkemedel i miljön
Senast uppdaterad: 2022-11-10