Läkemedels-epidemiologi

Forskningsområdet läkemedelsepidemiologi belyser frågor kring läkemedelsanvändningen i befolkningen.

Läkemedelsepidemiologi – läran om läkemedelsanvändningen och dess effekter i befolkningen

Vår forskning fokuserar på att beskriva och förstå hur läkemedel förskrivs, köps ut och används av olika befolkningsgrupper och vilka effekter vi ser i form av förbättrad hälsa, biverkningar och kostnader för läkemedelsterapin. Arbetssättet är främst registerstudier men vi gör också enkätundersökningar och kvalitativa studier.

Vi bedriver större forskningsprojekt inom fyra områden: Följsamhet, hjärt- och kärlsjukdomar, COVID och läkemedel i miljön. 

Senast uppdaterad: 2022-09-22