Examens- och fördjupningsarbete inom Farmakoterapi och klinisk farmaci

Projekten i farmakoterapi syftar till en optimering av läkemedelsbehandlingen för den enskilda individen och samhället. Våra projekt omfamnar många terapiområden (cancer, smärta, diabetes med mera). Det kan handla om att titta på effekter eller bieffekter av en viss grupp läkemedel, interaktioner mellan läkemedel eller andra sorters läkemedelsrelaterade problem. Projekten kan också handla om att förstå hur patienter upplever det är att använda läkemedel

Är du intresserad av att göra ditt projektarbete inom Farmakoterapi eller klinisk farmaci? 
Kontakta då Karin Svensberg; karin.svensberg@farmaci.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-28