Utrustning

Galenisk farmaci - Instrumentering och Fasciliteter

 • Klimatrum

 • Materialtestare, Z100,  Zwick Roell

 • Materialtestare, MiniZwick,  Zwick Roell

 • Tri-axiell materialtestare, TRIAX, In house

 • Instrumenterad tablettpress, Korsch EK0,  Korsch GMBH

 • Pulver rheometer, FT4,  Freeman Technology

 • Tabletthårdhets-testare, PTB,  PharmaTest

 • Tabletthårdhets-testare,  Holland

 • Elektronisk höjdmätare,  Litematic VL-50A,  Mitutoyo

 • Extruderare, E 140,  Nica System AB

 • Sfäroniserare, S320-450,  Nica System AB

 • Intensivblandare, Micro Mixer QMM,  Donsmark Process Technology

 • Siktbord, AS300 control,  Retsch

 • Spray-tork, B-290,  Büchi

 • Avfuktare, B-296,  Büchi

 • Ultraljudscell, IVCX600 och stav ,CV26 VibraCellSonics,   CIAB

 • Turbulablandare,  WAB AG

 • 3 Värmeskåp,  Memmert

 • Stereo-mikroskop, Discovery V8,  Zeiss

 • DSC, Q2000,  TA Instruments/Waters

 • He-pyknometer, AccuPyc,  Micromeritics CIAB

 • Pyknometer, GeoPyc,  Micromeritics CIAB

 • Friabilitetstestare, PTF-E,  PharmaTest

 • Reposevinkeltestare, PTG-2,  PharmaTest

 • Tap-volymtestare, PT-TD,  PharmaTest

 • Disintegreringstestare, PTZ-E,  PharmaTest

Senast uppdaterad: 2022-10-24