Galenisk Farmaci Forskning

Uppdrag och mål

I den akademiska disciplinen Galernisk farmaci behandlas administrering, formulering och tillverkning av läkemedel. Forskargruppen i Farmaci vid Uppsala universitet har uppdraget och övergripande ambition att leverera grundläggande forskning som ska kunna överföras till bättre och mer kostnadseffektiva läkemedel för att förbättra vården till gagn för individer och samhälle. För det första vill vi utveckla nya lösningar för läkemedelstillförsel för förbättrad medicinsk behandling, och för det andra vill vi utveckla formulerings- och tillverkningsverktyg för en vetenskaplig och effektiv produktutveckling och tillverkning. Vår ambition är att genomföra grundläggande forskning samt forskning som snabbt kan överföras till utveckling och produktion av effektiva och säkra läkemedel.

Forskningsprofil

Studier av fasta beredningar och deras formulering och tillverkning (fast formuleringsteknologi) har traditionellt varit den dominerande delen av gruppens forskning med det allmänna målet att utveckla nya och förbättrade metoder och strategier för att pediktera och styra egenskaper hos partiklar och partikelsystem. Dessutom bedriver gruppen forskning om nya lösningar för läkemedelstillförsel för kontrollerad läkemedelsfrisättning, utgående bland annat från geler och partikelformiga system. Ambitionen är att utveckla nya lösningar för läkemedelstillförsel för förbättrad läkemedelsbehandling. Gruppens forskningsprogram består av en rad projekt varav flera är knutna till sammarbetsprojektet Swedish Drug Delivery Forum (SDDF)

Bild på triaxiell partikelkompakterare.

Forskningsområden

Observera att projekens länkar leder till texter på engelska

  1. Utveckling av ett nytt administreringssystem för kontrollerad frisättning av pulmonella läkemedel   (SDDF-project)

  2. Kontrollerad frisättning i lungan  
    (SDDF-projekt)  

  3. Partikeldynamik och multiskalemodelling av adhesiva blandningar för inhalerade läkemedel (SDDF-projekt)

  4. Mikrostruktur-egenskaps relationer hos agglomerat tillverkade genom torrgranulering (SDDF-projekt) 

  5. Kritiska pulveregenskaper hos adhesiva blandningar för inhalation (SDDF-projekt) 

  6. Mikroinkapsling av inhalerade läkemedel – ytegenskaper och retardation av upplösning (SDDF-projekt)  

  

Senast uppdaterad: 2022-10-24