UPSS - Tidigare år

Den farmakometriska gruppen vid Uppsala universitet vill tacka alla tidigare deltagare och handledare för deras deltagande och för att ni hjälper oss att göra varje UPSS till en värdefull och minnesvärd upplevelse.

2022

Efter ett tvåårigt uppehåll genomfördes den tionde Uppsala Pharmacometrics Summer School (UPSS) mellan den 15 och 26 augusti 2022 och hälsade 40 doktorander från 6 länder och 6 kontinenter. De kom från Europa (Österrike, Belgien, Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Schweiz), Asien (Thailand), Oceanien (Australien och Nya Zealand), Nordamerika (USA), Sydamerica (Brasilien) och Afrika (Egypten och Sydafrika). Fyra doktorander fick Novartis resestipendium och två doktorander fick Farmakometrins Afrikaresestipendium.

Som tidigare år erbjöd UPSS 2022 föreläsningar, hand-on sessioner, posterpresentationer och gruppaktiviteter. Det här året arrangerades två specialevent där deltagarna fick möjlighet att interagera och utbyta idéer med experter på området, som arbetar inom olika professioner. 

Dessutom fick deltagarna lära känna varandra bättre och lära sig mer om Uppsala och svensk kultur genom en rad sociala aktiviteter som genomfördes under kursens gång.

2022 års UPSS organiserades av Anders Thorsted och Simon J. Carter.

2019

Det 9:e Uppsala Pharmacometrics Summer School (12-23 augusti) välkomnade 33 doktorander från 16 olika länder och 6 olika kontinenter. Vi hade studenter från Europa (Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Serbien, Slovenien, Spanien och Sverige), Asien (Thailand), Oceanien (Australien och Nya Zeeland), Nordamerika (USA), Sydamerika (Brasilien) och Afrika (Sydafrika). Tre av studenterna erhöll Novartis resestipendium.

Precis som tidigare år inkluderade UPSS 2019 föreläsningar, hands-on sessioner, posterpresentationer och gruppaktiviteter. Utöver kursinnehållet erbjöds även två tillfällen att interagera och utbyta ideer med experter inom området. Kursdeltagarna hade även tillfällen att lära känna varandra och lära känna Uppsala och svensk kultur i olika social aktiviteter som arrangerades. 

2019 års UPSS organiserades av Iris Minichmayr och Carolina Llanos-Paez.

2018

36 deltagare (från 18 olika länder) deltog i den 8: e Uppsala Pharmacometrics Summer School (UPSS) under augusti 2018. Deltagarna kommer från Europa (Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige), Asien (Kina, Indien), Afrika (Uganda) , Sydafrika), Nordamerika (USA) och Sydamerika (Brasilien, Kuba). Fem studenter fick ett Novartis resebidrag.

Kursen fortsatte att ge deltagarna informativa föreläsningar och praktiska praktiska sessioner. Deltagarna uppskattade deltagarnas affischsamling och det sociala programmet var som tidigare år en hit! Vi hoppas att långvariga vänskap och professionella nätverk har bildats genom UPSS 2018.

Årets kurs organiserades av Gunnar Yngman och Sreenath Krishnan.

"Det är en fantastisk kurs, bra introduktion till många av modelleringsteorierna och koncepten, med användbar praktik för träning och material för referens och socialt program för kul att interagera med alla."

”Vi lärde oss mycket under föreläsningarna och introducerades i många olika ämnen, tillsammans med mycket användbara praktiska övningar. Jag kommer att dra nytta av kursen genom hela mitt doktorandprojekt! ”

"Det var fantastiskt, jag är så tacksam att jag kunde delta!"

2017

Mer än 30 deltagare deltog i den sjunde Uppsala Pharmacometrics sommarskola under augusti 2017. Deltagarna var från 18 länder, mestadels från Europa, men också från Asien (Hong Kong, Indien, Israel, Taiwan, Thailand), Afrika (Sydafrika, Zimbabwe) , Nordamerika (USA) och Sydamerika (Uruguay). Fem studenter fick ett Novartis resebidrag.

Liksom tidigare år inkluderade programmet i år också föreläsningar, praktiska övningar och affischpresentationer. Det sociala programmet inkluderade många aktiviteter och var en möjlighet för deltagarna att lära sig mer om varandras forskning och bilda vänskap.

Årets kurs organiserades av Eva Germovsek.

Några kommentarer från deltagarna:

"Kursen är extremt fantastisk. Det är till stor fördel att känna till den lineariserade SCM och sätten att hantera tidsvarierande kovariater och saknade kovariater."

"Den fullständiga kursen som involverar den praktiska sessionen följt av föreläsningar är användbar. Speciellt de två dagar som tilldelats grupparbete hjälpte till att förstå och implementera de lärda koncepten. Dessutom gav affischsessionen för vårt arbete möjlighet att diskutera vårt forskningsarbete med experter från Uppsala och andra deltagare och har förslag eller kommentarer från dem. "

"Efter varje föreläsning var det bra att faktiskt arbeta med programvaran. Grupparbetet var också mycket användbart för att använda mycket av det vi har sett under veckan."

2016

I augusti 2016 bjöd vi in 30 deltagare till den sjätte Uppsala Pharmacometrics sommarskola, med Novartis resebidrag tilldelade fem doktorander från Kina, Thailand och Iran.
Schemat bestod av både föreläsningar, praktiska sessioner, affischpresentationer och grupparbete med handledning från seniorer på institutionen. Dessutom gav det mycket uppskattade sociala programmet deltagarna två veckor att komma ihåg.
Gustaf Wellhagen och João Abrantes organiserade kursen i år.

2015

I augusti 2015 välkomnades doktorand från 13 länder, inklusive Kuba, Indien och Uganda, till den 5: e Uppsala Pharmacometrics sommarskola. Av de 31 studenterna fick fem studenter ett Novartis resebidrag som sponsrade deras deltagande i kursen.
Föreläsningar med tillhörande praktiska sessioner var som vanligt en del av kursen tillsammans med den mycket uppskattade affischsamlingen där varje student fick möjlighet att diskutera sitt arbete med handledare och medstudenter.
Kursen organiserades av Oskar Alskär och Oskar Clewe.
Från kursutvärderingen av UPSS 2015

"Detta är den bästa farmakometrikursen jag har tagit under min doktorandutbildning."

2014

I augusti 2014 hade vi nöjet att välkomna 28 externa doktorander från universitet i 13 olika länder till den 4: e Uppsala Pharmacometrics sommarskola. Av de 28 studenterna fick 6 studenter ett Novartis resebidrag som sponsrade deras vistelse i Sverige.
Kursen fortsatte att ge deltagarna informativa föreläsningar och hjälpsamma, men ibland krävande, praktiska sessioner. Studentplakatsessionen uppskattades av alla som deltog och det sociala programmet var som tidigare år en hit. Vi hoppas att många vänskap har bildats genom UPSS.
Kursen organiserades av Ari Brekkan som tackar alla deltagare och handledare för deras deltagande.

Från kursutvärderingen av UPSS 2014

"Tack för två trevliga veckor. Vi lärde oss mycket! "

”Jag gillade verkligen kursen och jag kommer att rekommendera upplevelsen för alla som arbetar med PK- eller PKPD-modellering!"

"I allmänhet var kursen bra! Ovärderlig möjlighet att ytterligare kunskap och färdigheter i modellering och nätverk ”Tack för fantastiska två veckors lärande och roligt. Kursorganisationen och sociala aktiviteter var fantastisk."

"Tack till allt organisationsteamet för att ha arrangerat en sådan utmärkt kurs - det var en riktigt värdefull upplevelse, förstärkt av de högkvalitativa föreläsningarna och fokuserade praktiska sessionerna. Det var särskilt fördelaktigt att arbeta med studenter från olika professionella discipliner, som tillämpar Pharmacometrics i mycket varierande sammanhang, och det var också riktigt inspirerande att bli undervisad av så många experter på området. Jag skulle starkt rekommendera denna kurs till alla doktorander som arbetar inom farmakometriken."

2013

Under den tredje Uppsala Pharmacometrics sommarskola 2013 hade vi nöjet att välkomna 28 externa doktorander från universitet i 16 olika länder. Alla bebodda kontinenter i världen var återigen representerade. I år sponsrades 7 studenter från utvecklingsländer generöst av Novartis.
Kursen, som organiserades av Emilie Schindler, innehöll informativa föreläsningar, bra studentpresentationer, hjälpsamma praktiska sessioner och, som tidigare år, ett underhållande socialt program.

Från kursutvärderingen av UPSS 2013

”Det fanns en bra blandning av klassiska verktyg och nyare tillvägagångssätt. Programvarupresentationerna var också mycket hjälpsamma. ”

"Jag tror att de två veckorna är briljant tänkta i termer av jämvikt mellan föreläsningar / praktiskt / grupparbete."

 "Det är ett utmärkt bidrag från Uppsala Pharmacometric Group för att sprida begreppet farmakometrik."

"Jag lärde mig mycket och kom tillbaka med några mycket konkreta resultat."

”De två veckorna var fantastiska. Interaktionen med människor från gruppen och studenter över hela världen är en underbar möjlighet att lära sig både metoder och tillämpningar bortom vårt traditionella område. ”

”Det här är den bästa kursen jag har tagit under min doktorsexamen ... sommarskolan gav utmärkta verktyg att arbeta med (PsN, Pirana, R-skript, Berkeley Madonna, etc.) som helt hjälpte till för kodning för NONMEM, med många exempel under föreläsningarna och praktiska sessionerna. ”

2012

I augusti 2012 hade vi nöjet att välkomna 36 externa doktorander från universitet i 22 olika länder till den andra Uppsala Pharmacometrics Summer School. Alla världsdelar (bortsett från Antarktis) var representerade och sex studenter från utvecklingsländer sponsrades generöst av Novartis.
Kursen organiserades av Elin Svensson.

Från kursutvärderingen av UPSS 2012

"Fantastisk organisation, utmärkt vetenskaplig kvalitet på kursinnehållet och bra sociala program."

"Det var verkligen mycket användbart; det upplyste mig med olika koncept och metoder som jag aldrig ens har hört talas om."

"Stor möjlighet för att lära, utbyta idéer, träffa människor i fältet och tid också att njuta av vistelsen i Uppsala."

"Det var en underbar exponering för farmakometrins värld."

"Sommarskolan är väldigt bra och mönstret som föreläsning och praktik tillsammans är mycket användbart för oss att studera modellering."

"Det sociala programmet är en mycket god chans att lära känna andra människor från andra grupper och länder. Vi skapade varaktiga vänskap som är viktiga eftersom vi kommer att ha många chanser att träffa varandra i framtiden."

2011

Den första Uppsala Pharmacometrics Summer School hölls i augusti 2011 av den farmakometriska forskningsgruppen vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap i Uppsala. Den första UPSS välkomnade 30 doktorander från universitet i 17 länder (som representerar 5 av de 7 kontinenterna).
Kursen, organiserad av Elodie Plan, var en väldigt framgång och det beslutades att göra den till ett årligt evenemang.

Senast uppdaterad: 2022-11-10