Progressiva sjukdomstillstånd

Andrew Hooker, Lena Friberg, Mats Karlsson, Maria Kjellsson, Elodie Plan, Sebastian Ueckert
 

Progressiva eller degenerativa sjukdomar omfattar sjukdomstillstånd där en funktion eller struktur i den affekterade vävnaden eller organet försämras över tid. Dessa sjukdomstillstånd delar många egenskaper som komplicerar utvärderingen av sjukdomen och av behandlingseffekter, såsom t ex komplexa kliniska effektmått, hög grad av bortfall, små effektstorlekar. I detta projekt fokuserar vi på att beskriva kliniska data modeller och med modelleringstekniker som tar hänsyn till dessa specifika egenskaper. Vi forskar inom flera sjukdomsområden t ex multipel skleros, Reumatoid artrit, Alzheimer, Parkinson och schizofreni.

Läs mer på vår engelska hemsida.