Modellbaserad individualiserad behandling

Siv Jönsson, Mats Karlsson, Elisabet Nielsen

Stor variation mellan patienter i farmakokinetik (PK) och farmakodynamik (PD) kan orsaka suboptimal behandling för den individuella patienten. I vår forskning strävar vi efter att utveckla och underlätta användningen av modell-baserade metoder för individualisering av dosering. Pågående projekt omfattar dosindividualisering av antibiotika till svårt sjuka intensivvårdspatienter och av profylaktisk behandling med koagulationsfaktor (VIII eller IX) hos hemofili patienter. I dessa projekt är målet att ta hänsyn till patientens egenskaper avseende både PK och PD. Läs mer på vår engelska hemsida.