Mjukvaruutveckling

Andrew Hooker, Mats Karlsson, Rikard Nordgren, Sebastian Ueckert
 

En integrerad del av all vår forskningsverksamhet är implementeringen av metoder som utvecklats i fritt tillgänglig programvara för att underlätta en bredare och konsekvent användning av de nya algoritmerna.

Den huvudsakliga programvaran som utvecklats av gruppen är PsN https://uupharmacometrics.github.io/PsN/

Xpose http://xpose.sf.net

PopED http://poped.sf.net