Global Hälsa

Thomas Dorlo, Mats Karlsson, Maria Kjellsson, Elin Svensson

Sjukdomar som tuberkulos (TBC), HIV och malaria skördar årligen 4 miljoner liv, majoriteten i låg- och medelinkomstländer. Inom global hälsa använder vi farmakometriska metoder för att stödja utveckling av nya läkemedel och optimera behandling av denna typ av infektionssjukdomar.

Bättre behandling av TBC hos barn

Ungefär en million barn insjuknar i TBC varje år. Modellbaserade analyser är extra värdefulla i barnstudier där det är än viktigare att karakterisera farmakokinetiken väl baserat på ett begränsat antal mätpunkter. Inom det nätverket IMPAACT bidrar vi i design- och analysfasen av studier ämnade att ta reda på vilken dosering som är bästa för barn av olika ålder och specifikt för de som har både HIV och TBC. 

Genom konsortiet BenefitKids undersöker vi farmakokinetiken av nya, barnvänliga formuleringar av existerande TBC läkemedel. Tillsammans med TB Alliance medverkar vi i den pediatriska utvecklingen av pretomanid, vårt nyaste anti-TBC medel.

Nya läkemedel mot resistent TBC

Utveckling av läkemedelsresistens hos bakterier är en global hälsokris och multiresistent TBC är en av de värsta formerna. Vi undersöker nya medel mot multiresistent TBC och har kvantifierat farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner för ett stort antal kombinationer (1–4). Vi visade också att modell-baserad analys är en bättre metod än traditionell statistisk analys (5), ett resultat som nu avspeglas i FDA’s riktlinjer. För förbättrad möjligheten att identifiera koncentration-effekt samband har vi utvecklat en ny typ av semi-mekanistisk modell (se figur) som beskriver mängden bakterier i kroppen över behandlingen (6,7). 

Förenklad TBC behandling

Nuvarande behandling innehåller 4 olika läkemedel och är minst 6 månader lång. Tillsammans med PanACEA och forskargruppen Farmakokinetik och kvantitativ farmakologi har vi ett flertal projekt som syftar till att förenkla behandlingen. Vi har undersökt om det är möjligt att korta behandlingstiden (8), använda en och samma dos till alla vuxna istället för ett viktbaserat schema (9),och utvecklat metoder for evidensbaserad design av kombinationstabletter (10).

Dödliga parasiter

Parasitinfektioner slår extra hårt mot barn och gravida kvinnor, två grupper som ofta utesluts från kliniska studier. Farmakometriska modeller kan användas för att optimera behandling för dessa sårbara patienter. Vi har undersökt hur antimalarialäkemedel bäst bör doseras för gravida (11)och varför barn har större risk för återfall efter leishmaniasis behandling (12).

Referenser

 1. Svensson EM, Aweeka F, Park J-G, Marzan F, Dooley KE, Karlsson MO. Model-Based Estimates of the Effects of Efavirenz on Bedaquiline Pharmacokinetics and Suggested Dose Adjustments for Patients Coinfected with HIV and Tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother. 2013 Jun 1;57(6):2780–7. 
 2. Svensson EM, Dooley KE, Karlsson MO. Impact of Lopinavir-Ritonavir or Nevirapine on Bedaquiline Exposures and Potential Implications for Patients with Tuberculosis-HIV Coinfection. Antimicrob Agents Chemother. 2014 Nov;58(11):6406–12.
 3. Svensson EM, Murray S, Karlsson MO, Dooley KE. Rifampicin and rifapentine significantly reduce concentrations of bedaquiline, a new anti-TB drug. J Antimicrob Chemother. 2015 Apr;70(4):1106–14. 
 4. Brill MJE, Svensson EM, Pandie M, Maartens G, Karlsson MO. Confirming model-predicted pharmacokinetic interactions between bedaquiline and lopinavir/ritonavir or nevirapine in patients with HIV and drug-resistant tuberculosis. Int J Antimicrob Agents. 2017 Feb;49(2):212–7. 
 5. Svensson EM, Acharya C, Clauson B, Dooley KE, Karlsson MO. Pharmacokinetic Interactions for Drugs with a Long Half-Life—Evidence for the Need of Model-Based Analysis. AAPS J. 2016 Jan;18(1):171–9.
 6. Svensson EM, Karlsson MO. Modelling of mycobacterial load reveals bedaquiline’s exposure-response relationship in patients with drug-resistant TB. J Antimicrob Chemother. 2017 Dec 1;72(12):3398–405.
 7. Tanneau L, Karlsson MO, Svensson EM. Understanding the drug exposure-response relationship of bedaquiline to predict efficacy for novel dosing regimens in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Br J Clin Pharmacol. 2020 May;86(5):913–22. 
 8. Svensson EM, Svensson RJ, Te Brake LHM, Boeree MJ, Heinrich N, Konsten S, et al. The Potential for Treatment Shortening With Higher Rifampicin Doses: Relating Drug Exposure to Treatment Response in Patients With Pulmonary Tuberculosis. Clin Infect Dis. 2018 18;67(1):34–41.
 9. Susanto BO, Svensson RJ, Svensson EM, Aarnoutse R, Boeree MJ, Simonsson USH. Rifampicin can be given as flat-dosing instead of weight-band dosing. Clin Infect Dis. 2019 Dec 23; Epub ahead of print
 10. Svensson EM, Yngman G, Denti P, McIlleron H, Kjellsson MC, Karlsson MO. Evidence-Based Design of Fixed-Dose Combinations: Principles and Application to Pediatric Anti-Tuberculosis Therapy. Clin Pharmacokinet. 2018;57(5):591–9. 
 11. Lohy Das J, Rulisa S, de Vries PJ, Mens PF, Kaligirwa N, Agaba S, et al. Population Pharmacokinetics of Artemether, Dihydroartemisinin, and Lumefantrine in Rwandese Pregnant Women Treated for Uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria. Antimicrob Agents Chemother. 2018;62(10). 
 12. Dorlo TPC, Kip AE, Younis BM, Ellis SJ, Alves F, Beijnen JH, et al. Visceral leishmaniasis relapse hazard is linked to reduced miltefosine exposure in patients from Eastern Africa: a population pharmacokinetic/pharmacodynamic study. J Antimicrob Chemother. 2017 Nov 1;72(11):3131–40. 

Senast uppdaterad: 2023-03-07