Diagnostiska verktyg

Andrew Hooker, Mats Karlsson, Sebastian Ueckert

Att bedöma hur väl en modell passar till data är en utmaning för farmakometriska modeller och data. Metoder för att utvärdera om data beskrivits adekvat kan omfatta modellprediktioner, residualer, simulering från modellen med eller utan efterföljande re-estimering. Vi utvecklar diagnostiska verktyg baserat på dessa principer, för kontinuerliga och kategoriska data.

Att ha kunskap om modellens och modellparametrarnas osäkerhet är ofta avgörande i modell-informerat beslutsfattande. Vi utvecklar därför metoder för att diagnosticera existerande metoder för uppskattning av osäkerhet. Vi utvecklar också nya metoder för att uppskatta modell- och parameterosäkerhet samt hur dessa kan användas i beslutsfattande.