Farmakometri

Vi utvecklar och använder matematiska modeller för att förstå läkemedels- och sjukdomsmekanismer och för att optimera läkemedelsutveckling och terapi.

Vår forskning

Farmakometrisk forskning fokuserar på s k icke-linjära, blandade modeller, även kallade populationsmodeller. Modellerna vi utvecklar och använder beskriver tidsvarierande data, som oftast kommer från kliniska prövningar. Dessa modeller har en basstruktur som beskriver det underliggande systemet och en uppsättning hierarkiska variabilitetskomponenter, som beskriver variationer mellan individer, mellan tillfällen och mellan observationer.

Forskning inom farmakometrisk gruppen är uppdelad i fyra huvudområden:

  • Vi utvecklar och utvärderar metoder för effektiv och robust modellbyggnad. Detta inbegriper utveckling av estimeringsalgoritmer, metoder för modelldiagnos och sekventiella förfaranden för modellbyggnad. Vi delar med oss av denna forskning genom "open source" mjukvara.
  • Vi utvecklar plattformsmodeller för användning i specifika terapeutiska områden eller för särskilda terapeutiska / farmakologiska principer. Dessa modeller beskriver tidsförloppet hos en biomarkör eller ett system av biomarkörer under friska, sjuka och / eller provocerade tillstånd.
  • Vi använder modeller för att utforma studier, besluta om doseringsstrategier och andra utvecklingsbeslut.
  • Vi analyserar doskoncentrationsresponsdata från försök för att förstå terapier med existerande läkemedel i syfte att möjliggöra förbättrad terapi.
Senast uppdaterad: 2023-09-19