Farmakometri

"Vi utvecklar och använder matematiska modeller för att förstå läkemedels- och sjukdomsmekanismer samt att optimera läkemedelsutveckling och terapi."

Farmakometrisk forskning fokuserar på icke-linjära blandade effekter ("population") modeller. Sådana modeller beskriver data, i allmänhet de responstidprofiler som observeras i en klinisk prövning, med en basmodell, som redovisar den allmänna strukturen hos det underliggande systemet och en uppsättning hierarkiska variabilitetskomponenter, som redovisar variationer mellan ämnen, inom ämnen över tiden och kvarstår mellan observationsvariationer.

Forskning inom farmakometrisk gruppen är uppdelad i fyra huvudområden:

Först utveckling och utvärdering av metoder för effektiv och robust modellbyggnad. Detta inbegriper utveckling av estimeringsalgoritmer, metoder för modelldiagnos och sekventiella förfaranden för modellbyggnad. Resultatet av forskningen, när det är tillämpligt, görs tillgänglig som fri programvara.

För det andra utvecklas så kallade plattformsmodeller för användning i specifika terapeutiska områden eller för särskilda terapeutiska / farmakologiska principer. En sådan modell kan innebära tidsförloppet hos en biomarkör eller ett system av biomarkörer under normala, sjuka och / eller provocerade situationer.

Det tredje forskningsområdet handlar om utnyttjande av de utvecklade modellerna för att utforma studier, besluta om doseringsstrategier och andra utvecklingsbeslut.

För det fjärde gör vi också analyser av doskoncentrationsresponsdata från försök för att förstå terapier med existerande läkemedel i syfte att möjliggöra förbättrad terapi.

Senast uppdaterad: 2021-09-27